23 kwietnia 2018 r. w Europejskim Komitecie Regionów odbyła się konferencja: „REVAB – Ponowne wykorzystanie i rewitalizacji budynków rolnych poprzez szkolenia oparte na rzeczywistych doświadczeniach”. Konferencja odbyła się pod patronatem Marszałka Województwa Lubelskiego i została zorganizowana we współpracy z Europejską Organizację Właścicieli Ziemskich (European Landowners Organization).

Marszałek Sławomir Sosnowski w swoimi wystąpieniu otwierającym konferencję odniósł się do problemów, z którymi aktualnie borykają się obszary peryferyjne regionów UE. Przede wszystkim jest to brak dostępu do wysokiej jakości usług i ograniczony lub słabej jakości dostęp do Internetu. Takie problemy powodują odpływ ludności z obszarów wiejskich i ograniczenie rozwoju przedsiębiorczości. Podkreślił, że konieczne jest kreowanie warunków, które zachęcą do rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich. Jednym z takich narzędzi może być finansowany z Programu ERASMUS+ projekt REVAB i stworzona w ramach niego „gra” (platforma e-learningowa), gdzie można przeprowadzić wirtualną symulację procesu rewitalizacji. Gra sugeruje również zapoznanie się z konkretnymi przykładami, które mogą być podobne. Gra w języku polskim dostępna jest tutaj.

Jako że jednym z głównych narzędzi szkolenia są studia przypadków, uczestnicy kursu mają możliwość uczenia się na podstawie pozytywnych doświadczeń z terenu, oraz po raz pierwszy, możliwa jest wymiana doświadczeń pomiędzy przedsiębiorcami na poziomie regionalnym, krajowym oraz europejskim.  System szkolenia REVAB będzie również zawierał, obok czysto ekonomicznych, wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju (społeczne, przyrodnicze oraz kulturalne) oraz zostanie zrealizowany poprzez użycie metody ICT oraz e-learningowej. Uczestnicy szkolenia będą mogli się dowiedzieć jak przeprowadzić proces rewitalizacji, jakie są najlepsze metody czy gdzie szukać finansowania na tego typu działania.

Celami projektu REVAB są:

  • wzmocnienie przedsiębiorczego podejścia w użytkowaniu istniejących już budynków rolnych w różnych regionach Europy (Włochy, Hiszpania, Bułgaria, Niemcy, Polska);
  • zmobilizowanie przedsiębiorców z obszarów wiejskich, właścicieli rolnych i właścicieli nieruchomości oraz młodych rolników do przemyślenia jak (wy-)korzystać i rewitalizować istniejące budynki i gospodarstwa rolne przestrzegając przy tym uwarunkowań ekonomicznych, przyrodniczych oraz społecznych;
  • uniknięcie dalszej konsumpcji terenów rolniczych na cele mieszkalne i nieruchomości przemysłowe.

W dalszej części konferencji zostały zaprezentowane konkretne studia przypadków zrealizowanych w ramach projektu REVAB w Polsce, Niemczech, Bułgarii, Włoszech i Hiszpanii. Poniżej znajdują się prezentacje zawierające szczegółowe informacje dotyczące wszystkich case study. Linki do poszczególnych studiów przypadku dostępne są tutaj.