W dniach 28-29 listopada w Domu Polski Wschodniej odbyło się szereg spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości unijnych programów badawczych pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z siecią Krajowych Punktów Kontaktowych oraz biurem PolSCA. W dyskusji uczestniczyło wielu przedstawicieli Komisji Europejskiej, w tym z DG RTD — Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, DG SANTE — Dyrekcji Generalnej ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności czy z Agencji Wykonawczej Komisji Europejskiej ds. Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Wśród prelegentów był również prof. Jerzy Buzek, przewodniczący Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego. Podczas spotkania został również poruszony temat udziału podmiotów z Polski w Horyzoncie 2020 i jak go zwiększyć, gdyż na chwilę obecną jest to około 1%.

W dniu 7 czerwca 2018 r. Komisja Europejska opublikowała wniosek dotyczący programu Horizon Europe, nowego unijnego programu finansowania badań i innowacji na lata 2021-2027. Zaproponowała budżet w wysokości 94,1 mld euro (prawie 8% udziału w całkowitych wieloletnich ramach finansowych), co stanowi około 30% wzrostu w stosunku do obecnego programu finansowania „Horyzont 2020”. Program Horyzont Europa jest promowany jako „najbardziej ambitny program finansowania badań i innowacji w historii”. Jednak w obecnych cenach wzrost budżetu jest mniej znaczący. Do tego można doliczyć jeszcze 3,5 miliarda euro przeznaczone na program InvestEu.

Ogólne cele to wzmocnienie naukowych i technologicznych podstaw Unii Europejskiej oraz wspieranie jej globalnej konkurencyjności i zdolności innowacyjnych; realizacja strategicznych priorytetów politycznych UE i przyczynianie się do sprostania globalnym wyzwaniom, w tym celów zrównoważonego rozwoju oraz do utrzymania modelu społeczno-gospodarczego i wartości UE.