5 grudnia Marszałek Sławomir Sosnowski wziął udział w nadzwyczajny spotkaniu Europejskiej Partii Ludowej w Komitecie Regionów dotyczącym przyszłego kształtu budżetu Unii Europejskiej.

Celem spotkania było spojrzenie na przyszłość finansów unijnych z lokalnej i regionalnej perspektywy. Spotkanie poprowadził pan Michael Schneider, sprawozdawca opinii Komitetu Regionów dotyczącej przyszłości Polityki Spójności po 2020 r.

Wśród głównych mówców znalazł się Gunther Oettinger – Komisarz ds. Budżetu i Zasobów Ludzkich KE. Komisarz poinformowała, że propozycja Komisji Europejskiej prezentująca kształt nowego budżetu zostanie zaprezentowana w maju 2018 r. Główne wyzwania stojące przed przyszłym budżetem, to m.in. luka finansowa spowodowana brexitem oraz nowe obszary interwencji, takie jak: uchodźcy, obronność, europejskie projektu badawcze. Wg Komisarza Polityka Spójności powinna być skierowana do wszystkich regionów bez względu na poziom rozwoju. Gdyby środki z Polityki Spójności miały trafić jedynie do najbiedniejszych, to oznaczałoby to ogromny spadek poparcia dla polityki jako całości i w zasadzie koniec tej polityki.

Jedną z najistotniejszych kwestii było poparcie Komisarza Oettingera wyrażone dla zwiększenia składek narodowych z 1% PKB brutto do 1,23% PKB brutto. Jednocześnie Komisarz podkreślił, że PKB jest nadal najlepszym wskaźnikiem świadczącym o zamożności regionów. Komisarz zaznaczył, że tak właściwie, to teraz nie toczy się dyskusja dotycząca jednie budżetu UE, ale dyskusja dotycząca wizji i przyszłego kształtu UE jako całości. KE opublikowała w tym roku Białą Księgę zawierającą 5 możliwych scenariuszy dotyczących przyszłości Unii Europejskiej. Wg KE najbardziej prawdopodobny jest swego rodzaju „mix” 70% scenariusza 5 i po 15% ze scenariusza 3 i 4 (scenariusze dostępne tutaj).

Wśród mówców podczas konferencji znaleźli się jeszcze m.in.: Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak – Wiceprzewodniczący Grupy EPL w KR oraz Jan Olbrycht – Poseł do Parlamentu Europejskiego, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Budżetu i Polityk Strukturalnych. 

Na zakończenie głos zabrała Lilynana Popowa – Minister rządu Bułgarii odpowiedzialna za przygotowanie prezydencji bułgarskiej w Radzie Europejskiej w pierwszej połowie 2018 r. Zaprezentowała priorytety przyszłej prezydencji bułgarskiej, do których będą należeć: przyszłość młodych ludzi w Europie, bezpieczeństwo i stabilna Europa, znaczenie Bałkanów Zachodnich dla Europy oraz gospodarka cyfrowa.