Przywódcy UE dążą do tego, aby Europa przynosiła rzeczywiste rezultaty w kwestiach, które mają największe znaczenie dla społeczeństwa. Mając na uwadze specjalny szczyt UE w Sybinie (Rumunia) i przyszłe wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r., przywódcy krajów UE przyjęli Agendę dotyczącą pilnych problemów i wyzwań, którym należy stawić czoła.

Zapraszamy do zabrania głosu w ramach konsultacji online,w których można wyrazić swoje obawy, nadzieje i oczekiwania dotyczące przyszłości UE. Nie chodzi tu o tworzenie projektów konkretnych przepisów czy rozporządzeń UE, ale o to, by głos obywateli został usłyszany przez liderów UE i pomógł im w ustaleniu właściwych priorytetów na nadchodzące lata.