Komisja Europejska opublikowała w dniu 5 kwietnia 2019 r. drugi raport z przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska (EIR) w krajach Unii Europejskiej. Raport zawiera przegląd sposobu, w jaki unijne polityki i przepisy dotyczące ochrony środowiska są stosowane w terenie w poszczególnych krajach UE.

Pełne wdrożenie prawodawstwa UE w zakresie ochrony środowiska mogłoby zaoszczędzić gospodarce UE około 55 miliardów euro rocznie na kosztach zdrowia i bezpośrednich kosztach dla środowiska. Jest to wynik nowego badania dotyczącego kosztów niewdrożenia unijnego prawa dot. ochrony środowiska. Mimo że metodologia jest nowa, w badaniu uzyskano podobną wartość jak w badaniu z 2011 r., w wyniku którego oszacowano oszczędności na poziomie 50 mld EUR rocznie. 

Polityka i przepisy Unii w dziedzinie środowiska przynoszą niezaprzeczalne korzyści: zapewniają ochronę, zachowanie i poprawę stanu środowiska dla obecnych i przyszłych pokoleń oraz zachowują jakość życia obywateli Unii. Ich niedostateczne wdrożenie powoduje powstawanie wysokich kosztów społecznych, gospodarczych i środowiskowych oraz nierównych szans dla przedsiębiorstw. 

Zapraszamy do zapoznania się z pełnym raportem z przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska w Polsce.

Raport z przeglądu wdrażania polityki ochrony środowiska UE w Polsce