Komisja Europejska właśnie ogłosiła konkurs na Europejską Stolicę Innowacji 2019 r. Ta coroczna nagroda przyznawana jest europejskiemu miastu, które przyczynia się do intensywnego rozwoju innowacji, a w rezultacie do polepszenia życia mieszkańców.  Wcześniejsi laureaci konkursu to Barcelona, Amsterdam, Paryż i Ateny. Główną nagrodą w konkursie jest milion euro, ufundowane zPprogramu Horyzont 2020. Przewidziano także pięć nagród po 100 tys. euro dla pozostałych miast-finalistów. Zgłoszenia należy składać do 6 czerwca 2019 r.

Kto może złożyć wniosek?

  • można składać wnioski wielokrotnie,
  • miasta powyżej 100 000 mieszkańców,
  • miasta z krajów UE lub stowarzyszonych z UE i biorących udział w Programie Horyzont 2020.

Kryteria nagradzania:

Ocenia się miasta pod kątem wdrażania innowacyjnych rozwiązań w zakresie wyzwań społecznych. Rozwiązania te można ukończyć lub kontynuować, ale muszą zostać wdrożone w roku poprzedzającym otwarcie konkursu lub w samym roku konkursu.

Miasta będą musiały pokazać, w jaki sposób stworzyły warunki dla innowacji:

  • eksperymentowanie innowacyjnych koncepcji, procesów, narzędzi i modeli zarządzania, jako miejsca testowania innowacji
  • angażowanie obywateli w proces innowacji i zapewnianie wykorzystania ich pomysłów
  • zwiększenie atrakcyjności miasta, aby stać się wzorem do naśladowania dla innych miast
  • poprzez wnoszenie konkretnej i wymiernej wartości dodanej osiągniętej dzięki wdrażaniu innowacyjnych praktyk

Aplikacje oceniane są przez panel niezależnych ekspertów z całej Europy.

Jak złożyć wniosek?

Miasta mogą zgłaszać swoje kandydatury online. Wszystkie szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w poniższych dokumentach oraz na stronie konkursu:

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt pod adresem rtd-i-capital@ec.europa.eu