12 października ukazał się końcowy raport inicjatywy Europejskiego Komitety Regionów – Reflecting on Europe. Raport powstał na podstawie przeprowadzonych 180 debat z obywatelami w 30 europejskich krajach, 110 regionach i 156 miastach. Oprócz tego podstawą do opracowania było 22 000 wypełnionych ankiet przez obywateli Unii Europejskiej.

Główne założenia wynikające z przeprowadzonych działań ankietowych zostały ujęte w opinii Europejskiego Komitetu Regionów „Rozważania nad Europą: głos samorządów lokalnych i regionalnych na rzecz odbudowy zaufania do Unii Europejskiej”, która została opracowana na wniosek Przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska. Ankieta internetowa i aplikacja mobilna będą wciąż dostępne w związku z 8 Europejskim Szczytem Regionów i Miast, który odbędzie się w Bukareszcie w dniach 14-15 marca 2019 r. Szczyt będzie okazją do ponownego zapoznania się z najnowszymi wynikami.

Główne wnioski wynikające z raportu to:

 1. Cała polityka jest lokalna:
 • Odpowiedzialność demokratyczna jest powtarzającym się tematem, kiedy chodzi o dyskusję o Unii Europejskiej na lokalnych forach.
 • Poziom lokalny jest właściwym miejscem do rozpoczęcia angażowania obywateli w kształtowaniu Unii Europejskiej, zwłaszcza jeśli chodzi o codzienne problemy obywateli.
 • Niezbędne są bardziej bezpośrednie kanały komunikacji między UE a jej obywatelami.
 1. Kluczem jest zaufanie:
 • Obywatele postrzegają UE jak twór zbyt odległy, zbyt zbiurokratyzowany i zbyt wolno reagujący na bieżące wyzwania.
 • Obywatele mają większe zaufane do władz lokalnych i regionalnych niż do władz na poziomie krajowym czy UE.
 • UE musi pracować nad dostarczeniem rozwiązań na poziomie regionalnym
 1. Europa wciąż wywołuje silne emocje:
 • Obywatele nadal podchodzą entuzjastycznie do projektu jakim jest UE, ale jednocześnie czują się odsunięci od mechanizmu podejmowania decyzji w UE.
 • W porównaniu z projektem jakim jest UE, to „Europa” nadal ma pozytywny obraz w świadomości szczególnie młodych ludzi.
 • Pojęcie jedności i wspólna europejskiej tożsamości są szczególnie cenione przez młodsze pokolenia.
 1. Alarmujący sygnał:
 • Brak wiedzy na temat tego, czym jest UE jest tym co wynika z debat na poziomie lokalnym.
 • Zrozumienie roli, jaką odgrywa UE wymaga poprawy przepływu informacji oraz większego zaangażowania obywateli.
 • Edukacja i komunikacja z obywatelami w otwarty i transparentny sposób powinny być priorytetami.
 1. Poczucie frustracji:
 • Obywatele podzielają obawy dotyczące migracji, korupcji, zatrudnienia, bezpieczeństwa i zasad prawnych.
 • Oczekuje się, że UE zwiększy swoje wysiłki w podejmowaniu wyzwań wykraczających poza krajowe granice .
 • Konieczne są innowacyjne podejścia do rozwiązywania problemów począwszy od cyfryzacji aż po zmiany klimatu.
 1. Silne wezwanie do większej solidarności:
 • Istnieje wielka potrzeba większej solidarności w Europie.
 • Odpowiedzialność i podział ryzyka mają kluczowe znaczenie w obliczu kryzysu migracyjnego, kryzysu finansowego i redukcji nierówności między regionami i krajami.
 • Polityka Spójności może pomóc w zapewnieniu lepszego życia i warunków pracy dla wszystkich ludzi, niezależnie od ich miejsce pochodzenia.
 1. Europa „robi różnicę”:
 • Swoboda przemieszczania się, mobilność, infrastruktura, inwestycje i edukacja są uważane za główne korzyści płynące z członkostwa w Unii Europejskiej
 • Postrzeganie europejskiej wartości dodanej jest różne w różnych krajach UE.
 • Ludzie oczekują bardziej aktywnej Europę w obszarze migracji, edukacji, środowiska, zatrudnienia i bezpieczeństwa.
 1. Droga przed nami:
 • Otwarcie regionalnych i lokalnych kanałów dialogu jest kluczem do wypełnienia luki między UE a jej obywatelami.
 • Każdy obywatel europejski powinien mieć szansę współtworzyć przyszłość Europy.
 • Cała polityka jest lokalna – i taki jest kierunek dla UE, aby stać się silniejszą i bardziej zaangażować obywateli.