W dniach 9-10 marca w Brukseli odbyło się Forum poświęcone gospodarce o obiegu zamkniętym (Circular Economy), w którym uczestniczył przedstawiciel województwa lubelskiego w Brukseli. Głównym celem Forum było dotarcie do szerokiej grupy interesariuszy, zainteresowanych wdrażaniem gospodarki o obiegu zamkniętym oraz powołanie European Circular Economy Stakeholder Platform. Podczas dwóch dni Forum przyciągnęło prawie tysiąc uczestników z całego świata.

Główne wnioski pokonferencyjne będą stanowić wkład merytoryczny do sprawozdania określającego oczekiwania i potrzeby dotyczące European Circular Economy Stakeholder Platform. Niniejsze sprawozdanie zostanie zaprezentowane jeszcze przed wakacjami tego roku.

Organizatorzy przewidują coroczną organizację Forum poświęconego gospodarce o obiegu zamkniętym. Na 2017 rok zostały zaplanowane następujące inicjatywy:

  • Dalsze wdrażanie Circular Economy Action Plan,
  • prezentacja strategii dotyczącej plastiku w gospodarce o obiegu zamkniętym,
  • ocenę możliwości lepszego powiązania między chemikaliami, produktami i prawodawstwem dotyczącym odpadów,
  • inicjatywa legislacyjna dotycząca ponownego użycia wody,
  • stworzenie ram monitoringu gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jednocześnie Komisja Europejska organizuje zagraniczne misje gospodarcze dla podmiotów zajmujących się gospodarką o obiegu zamkniętym. Najbliższa organizowana jest do Republiki Południowej Afryki w dniach 2-5 maja. Chęć udziału w misji można zgłaszać do 31 marca. Poprzednie dwie misje do Chin i Chile odbyły się w 2016 roku . Szczegóły, warunki udziału i zakres tematyczny misji dostępne na stronie Komisji Europejskiej.

do-pobraniaDO POBRANIA

Progra misji do Republiki Południowej Afryki

Biogramy mówców

Lista uczestników

Więcej szczegółów na temat Forum na stronie