Zapraszamy do udziału w Europejskich Dniach Badań i Innowacji, które odbędą się w Brukseli w dniach 24-26 września 2019 r. Jest to pierwsze doroczne wydarzenie polityczne Komisji Europejskiej, gromadzące zainteresowane strony w celu debaty i kształtowania przyszłego krajobrazu badań i innowacji w Europie. O wadze i znaczeniu wydarzenia niech świadczy, że wśród prelegentów znajdą się ministrowie, komisarze, członkowie Parlamentu Europejskiego, naukowcy, a także goście specjalni każdego dnia.

Wydarzenie będzie miało kluczowe znaczenie dla znalezienia rozwiązań badawczych i innowacyjnych dla transformacji gospodarczej i społecznej Europy poprzez pracę nad różnymi obszarami polityki, wyznaczanie kierunku, stymulowanie innowacji w inwestycjach. Będzie to moment, w którym wszystkie zainteresowane strony spotkają się i będą dyskutować nad strategicznymi priorytetami dla inwestycji Komisji Europejskiej w badania i innowacje.

Jednocześnie wydarzenie ma na celu zmobilizowanie obywateli UE i zwiększenie świadomości na temat tego, jak ważne są badania i innowacje w rozwiązywaniu problemów stojących przed społeczeństwem. Kluczowym elementem Europejskich Dni Badań i Innowacji będzie wypracowanie obszarów działań na pierwsze 4 lata funkcjonowania programu Horyzont Europa.

W ramach Europejskich Dni Badań i Innowacji odbędzie się również tzw. Innovation Hub czyli wyjątkowa przestrzeń do spotkań i networkingu dla innowatorów, inwestorów, przedsiębiorców, organizacji społeczeństwa obywatelskiego, agencji i pośredników.

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI I INNOVATION HUB

REJESTRACJA