W Parlamencie Europejskim odbyła się debata dotycząca przyszłości Programu Polska Wschodnia po 2020. W dyskusji uczestniczyli: Minister Paweł Chorąży z Ministerstwa Rozwoju, Poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman, Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski i Marszałek Województwa Lubelskiego Adam Jarubas.

Rozmówcy dyskutowali m.in. o przyczynach problemów rozwojowych regionów Polski Wschodniej i jakie znaczeniu Programu Polska Wschodnia. Zostało podkreślone znaczenie współpracy na poziomie makroregionu, którą udało się wypracować i że nie można tego zaprzepaścić w kolejnej perspektywie finansowej. Wśród kluczowych tematów znalazła się również kwestia rozwoju miast subregionalnych.

Zapraszamy do wysłuchania całej dyskusji. Film dostępny tutaj.

Zdjęcia: T. Cibulla