Aktywnie działamy na rzecz Polityki Spójności po 2020

Komisarz Corina Cretu odpowiedzialna za politykę regionalną i miejską Komisji Europejskiej spotkała się z przedstawicelami polskich województw. Do głównych tematów poruszanych podczas dyskusji należały polityka spójności po 2020 oraz doświadczenia polskich regionów we wdrażaniu funduszy unijnych w obecnej perspektywie. Województwo lubelskie podczas spotkania, które odbyło się 19 kwietnia w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, reprezentował marszałek Sławomir Sosnowski.

W trakcie spotkania komisarz Cretu wyraźnie zaznaczyła, że polskie regiony można stawiać za wzór efektywnego i skutecznego wdrażania funduszy unijnych. Podkreśliła również fakt skutecznegoKomisarz Corina Cretu (w środku) w towarzystwie przedstawicieli polskich województw w Komitecie Regionow. Województwo lubelskie podczas spotkania reprezentował marszałek Sławomir Sosnowski. niwelowania różnic rozwojowych przez polskie regiony. Zaznaczyła jednak potrzebę coraz większego inwestowania w badania, innowacje i rozwój.

Marszałkowie obecni podczas spotkania przedstawili problemy, z którymi borykają się polskie regiony przy wdrażaniu funduszy unijnych w obecnej perspektywie, takie jak: dwufunduszowość, przeregulowanie, odmienne podejścia do tematów reprezentowane przez różne Dyrekcje Generalne w Komisji Europejskiej czy Fundusz Junckera, który nie przystaje do polskich realiów. W związku z powyższym, komisarz zadeklarowała chęć zorganizowania w Polsce seminarium przybliżającego zasady działania Funduszu Junckera i możliwości łączenia go z innymi funduszami.

Oprócz tego włodarze polskich regionów zaznaczyli, że bardzo dobre doświadczenia i efektywność polskich województw przy wdrażaniu funduszy w ramach Polityki Spójności świadczą, że w kolejnej Perspektywie Finansowej UE powinna ona pozostać na dotychczasowych zasadach.

Spotkanie marszałków z komisarz Coriną Cretu odbyło się w ramach Komitetu Regionów Unii Europejskiej.

galeriaGALERIA