Współpraca na podstawie protokołu ustaleń z dn.16 maja 2005 r.

Powierzchnia: 11.313 km2
Ludność: 1.370.306
Stolica: Murcja (424 000 mieszkańców)

Hiszpania jest dziedziczną monarchią parlamentarną. Król nie ma w swoich rękach żadnej realnej władzy. Mianuje szefa rządu, który zawsze wywodzi się ze zwycięskiego ugrupowania. Władza ustawodawcza jest sprawowana przez dwuizbowy parlament tj. Senat i Kongres Deputowanych.

Hiszpania dzieli się na 17 wspólnot autonomicznych, 2 miasta autonomiczne i 50 prowincji. Na podstawie konstytucji Hiszpanii, wspólnoty autonomiczne mają znaczą władzę ustawodawczą i wykonawczą. Zakres autonomii jest definiowany przez statut autonomii. Organy władzy wspólnot odpowiadają schematowi określonemu w konstytucji. Władzę ustawodawczą sprawuje zgromadzenie ustawodawcze, rada ministrów sprawuje władzę wykonawczą i jest najwyższym organem reprezentacyjnym wspólnoty (na jej czele stoi prezydent), zaś wyższy trybunał sprawiedliwości stanowi władzę sądowniczą.

Region Murcji znajduje się w południowo-wschodniej Hiszpanii pomiędzy Andaluzją i Regionem Walencji oraz Kastylią – La Manchą i Morzem Śródziemnym. Stolicą Regionu jest miasto Murcja. Większą część obszaru zajmują tereny wyżynno-górskie (Góry Betyckie) oraz niziny na wybrzeżu i w dolinie rzeki Segura. Najdłuższe rzeki to: Segura, Quipar, Sangonera.

Jest to region o charakterze rolniczo-przemysłowym. Przeważa tu uprawa winorośli, owoców cytrusowych (głównie pomarańczy i cytryn), kwiatów oraz oliwek. Dobrze rozwinięty jest przemysł wydobywczy (rudy cynku i ołowiu, siarka), metalurgiczny, maszynowy, włókienniczy, chemiczny, stoczniowy i spożywczy.

Murcja jest znanym regionem turystycznym i wypoczynkowym m.in. dzięki kąpieliskom na wybrzeżu (Costa Blanca). Do głównych ośrodków należą: Murcja, Kartagena, Lorca i Cieza.

Miasto Murcja jest również nazywane miastem drzew morw. Najsłynniejszą budowlą jest potężna gotycka katedra Santa Maria (pierwszy kamień położono w 1388 r.), której wieża ma aż 92 m i – po wieży w Sewilli (96 m) – jest najwyższą w Hiszpanii. Miasto chlubi się bogatymi zbiorami dzieł pochodzącego z Murcji barokowego rzeźbiarza Franciszka Salzillo. Artysta tworzył niemal wyłącznie rzeźby sakralne, głównymi ich odbiorcami były kościoły i klasztory. Drewniane, polichromowane figury świętych mają uduchowione, delikatne twarze o wyidealizowanych rysach i ozdobne stroje. Wiele z nich „idzie” w uroczystych procesjach Wielkiego Tygodnia, jak choćby zespół figur „Ostatnia Wieczerza” – trzynaście postaci naturalnych rozmiarów siedzących przy zastawionym stole.

http://www.regmurcia.com

http://www.murcia.es/Inicio/index_.asp

GALERIA