Co można zyskać ?

  • ulgi i zwolnienia związane z odprowadzaniem składek na ubezpieczenie społeczne (ZUS)
  • środki na ochronę miejsc pracy przy konieczności przestoju ekonomicznego lub ograniczenia wymiaru czasu pracy (WUP)
  • środki wspierające mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych w podtrzymaniu miejsc pracy (powiatowe urzędy pracy)
  • mikropożyczki (powiatowe urzędy pracy)

Materiały informacyjne


Filmy instruktażowe