KOMISJE SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO
V kadencja

KOMISJA REWIZYJNA

 • Henryk Dudziak
 • Ewa Jaszczuk
 • Marek Kos – wiceprzewodniczący
 • Michał Mulawa
 • Adam Wasilewski
 • Piotr Winiarski
 • Marek Wojciechowski – przewodniczący

 pracę komisji organizuje p. Alina Brzózka, tel. 81 44 16 526

 KOMISJA BUDŻETOWA

 • Krzysztof Bojarski
 • Krzysztof Grabczuk
 • Ewa Jaszczuk
 • Michał Mulawa
 • Grzegorz Muszyński
 • Adam Rychliczek – przewodniczący
 • Sławomir Sosnowski
 • Celina Stasiak – wiceprzewodnicząca
 • Piotr Winiarski – wiceprzewodniczący

 pracę komisji organizuje p. Janusz Wawerski, tel. 81 44 16 627

KOMISJA OCHRONY ZDROWIA I RODZINY

 • Krzysztof Bojarski
 • Arkadiusz Bratkowski
 • Maria Gmyz
 • Teresa Gutowska – wiceprzewodnicząca
 • Riad Haidar – wiceprzewodniczący
 • Marek Kos – przewodniczący
 • Grzegorz Muszyński
 • Stanisław Misztal
 • Andrzej Olborski
 • Ewa Panasiuk
 • Czesław Sudewicz
 • Zofia Woźnica

 pracę komisji organizuje p. Alina Brzózka, tel. 81 44 16 526

 KOMISJA EDUKACJI, KULTURY I SPORTU

 • Henryk Dudziak
 • Jan Frania – wiceprzewodniczący
 • Maria Gmyz
 • Krzysztof Grabczuk
 • Teresa Gutowska
 • Jan Kowalik
 • Bożena Lisowska
 • Andrzej Olborski
 • Zdzisław Podkański
 • Piotr Rzetelski – przewodniczący
 • Celina Stasiak – wiceprzewodnicząca
 • Czesław Sudewicz

pracę komisji organizuje p. Katarzyna Bilska, tel. 81 44 16 625

KOMISJA ROZWOJU REGIONALNEGO I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ

 • Henryk Dudziak
 • Jan Frania – wiceprzewodniczący
 • Riad Haidar
 • Marek Kos
 • Bożena Lisowska
 • Michał Mulawa
 • Andrzej Pruszkowski
 • Adam Rychliczek
 • Piotr Rzetelski
 • Sławomir Sosnowski
 • Celina Stasiak
 • Adam Wasilewski – przewodniczący

pracę komisji organizuje p. Małgorzata Dudek, tel. 81 44 16 625

KOMISJA INFRASTRUKTURY, INWESTYCJI I GOSPODARKI

 • Krzysztof Bojarski – przewodniczący
 • Arkadiusz Bratkowski
 • Maria Gmyz
 • Krzysztof Grabczuk
 • Ewa Jaszczuk – wiceprzewodnicząca
 • Jan Kowalik
 • Grzegorz Muszyński – wiceprzewodniczący
 • Ewa Panasiuk
 • Tomasz Solis
 • Sławomir Sosnowski
 • Jerzy Szwaj
 • Zofia Woźnica

pracę komisji organizuje p. Ewa Batorska, tel. 81 44 16 628

KOMISJA ROZWOJU WSI I OCHRONY ŚRODOWISKA

 • Grzegorz Kapusta
 • Marek Kopeć
 • Jan Kowalik – przewodniczący
 • Ewa Panasiuk
 • Zdzisław Podkański
 • Adam Rychliczek
 • Piotr Rzetelski
 • Tomasz Solis – wiceprzewodniczący
 • Jerzy Szwaj
 • Adam Wasilewski – wiceprzewodniczący
 • Marek Wojciechowski

pracę komisji organizuje p. Monika Sulowska, tel. 81 44 16 526 

KOMISJA SAMORZĄDOWA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

 • Arkadiusz Bratkowski
 • Marek Kopeć – przewodniczący
 • Przemysław Litwiniuk
 • Tomasz Solis – wiceprzewodniczący

pracę komisji organizuje p. Janusz Wawerski, tel. 81 44 16 627

KOMISJA POLITYKI SPOŁECZNEJ i RÓWNEGO TRAKTOWANIA

 • Teresa Gutowska
 • Marek Kopeć – wiceprzewodniczący
 • Bożena Lisowska – przewodnicząca
 • Andrzej Olborski

pracę komisji organizuje p. Katarzyna Bilska, tel. 81 44 16 625

KOMISJA DORAŹNA DO SPRAW MŁODZIEŻY SEJMIKU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

 • Marek Kopeć – wiceprzewodniczący
 • Bożena Lisowska – przewodnicząca
 • Michał Mulawa
 • Piotr Rzetelski
 • Celina Stasiak
 • Marek Wojciechowski

pracę komisji organizuje p. Monika Sulowska, tel. 81 44 16 526