Zapraszamy do konsultacji w sprawie projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego dotyczącej zmiany Statutu Szpitala Neuropsychiatrycznego im. prof. Mieczysława Kaczyńskiego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lublinie.                                        Informacja w przedmiocie konsultacji: Departament Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL w Lublinie,…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Centrum Jana Pawła II w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert inauguracyjny obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości, które realizowane będzie od dnia 8 listopada 2017 r. do dnia 8 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 24 października 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie…

Czytaj więcej

W związku z rozpoczęciem konsultacji społecznych projektu zmiany Programu Strategicznego Rozwoju Transportu Województwa Lubelskiego, na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486, z późn. zm.), art. 6 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Stowarzyszenie Pisarzy Polskich Oddział w Lublinie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Wydawnictwo książki Zbigniewa Włodzimierza Fronczka „Legendy i opowieści lubelskie”, które realizowane będzie od dnia 18 października 2017 r. do dnia 20 grudnia 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 3 października 2017 r. wyraził…

Czytaj więcej

Informujemy, że do Marszałka Województwa Lubelskiego zostało złożone oświadczenie o niewypłacalności przez firmę Biuro Usług Turystyczno-Pielgrzymkowych „VIA” Urszula Wolanin z siedzibą w Biłgoraju, ul. Tadeusza Kościuszki 143. Firma posiada gwarancję ubezpieczeniową w związku z działalnością wykonywaną przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych nr G/2016/096 z dnia 22 lipca 2016r., wystawioną przez Europäische Reiseversicherung AG z siedzibą…

Czytaj więcej