Informujemy, że  Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 28 lutego 2017 roku podjął uchwałę nr CLXV/3344/2017 w sprawie ustalenia terminu i miejsca składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej na operację typu „Scalanie gruntów” w ramach poddziałania „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014‑2020.…

Czytaj więcej

27 stycznia br. zakończyły się konsultacje projektu uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego zmieniającej uchwałę w sprawie wykonania „Planu gospodarki odpadami dla województwa lubelskiego 2022”. Zmiana  dotyczyła uwzględnienia w wykazie (załączniku nr 2 do uchwały) Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Północno-Zachodniego. Więcej na ten temat…

Czytaj więcej

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego ogłosił kolejne konkursy na realizację tzw. projektów „miękkich”. Przewidziane dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 48 mln zł. Z pieniędzy mogą skorzystać osoby, które nie boją się ryzyka prowadzenia własnej firmy. Powstaną także nowe miejsca w przedszkolach. Pierwszy konkurs dotyczy Rozwoju przedsiębiorczości w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że parafia rzymskokatolicka p.w. Trójcy Przenajświętszej w Krasnymstawie złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn.: Koncert pn. Pamiętamy, które realizowane będzie od dnia 15 marca 2017 r. do dnia 6 maja 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2017 r. wyraził zgodę na zlecenie tego zadania…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego informuje, że Fundacja na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących Pomocy Otwórzmy Swoje Serca w Zamościu złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego pn. Przegląd Poezji Recytowanej i Śpiewanej Osób Niepełnosprawnych „O Księżyc Twardowskiego”, które realizowane będzie od dnia 11 sierpnia 2017 r. do dnia 31 października 2017 r. Zarząd Województwa Lubelskiego na…

Czytaj więcej