Delegacja z Wołyńskiej Obwodowej Administracji Państwowej spotkała się z przedstawicielami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, na czele z członkiem zarządu województwa lubelskiego Pawłem Nakoniecznym. Celem wizyty była wymiana doświadczeń z zakresu nadzoru i zarządzania drogami. Od 2018 roku na Ukrainie zacznie obowiązywać nowe prawo drogowe, które ma zdecentralizować sprawowanie nadzoru i zarządzanie drogami (poza drogami krajowymi). W…

Czytaj więcej

W naszym regionie gościmy przedstawicieli władz i biznesu, jednej z najważniejszych gospodarczych prowincji Islamskiej Republiki Iranu. W ramach spotkań omawiane są kwestie zwiększenia naszej aktywności gospodarczej w tej części świata. Analizowane są w szczególności możliwości nawiązania współpracy w takich dziedzinach jak przetwórstwo chemiczne i medycyna. Głównym punktem wizyty irańskiej delegacji w Województwie Lubelskim było Forum…

Czytaj więcej

W dniach 8-10 listopada 2016 r. odbyły się III Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Dni Partnerstwa to szereg wydarzeń, konferencji, debat, seminariów i imprez kulturalnych organizowanych w Parlamencie Europejskim, siedzibie Komitetu Regionów, Domu Polski Wschodniej o współpracy m.in. z Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą. Wydarzenie organizowane jest przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli we…

Czytaj więcej

Wystąpienie Marszałka Sławomira Sosnowskiego podczas konferencji Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski wspólnie z Ambasadorem RP w Królestwie Belgii Arturem Orzechowskim otworzył w Komitecie Regionów konferencję pt. „Stabilność Europejskiej Polityki Sąsiedztwa” inaugurującą Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. W Brukseli trwają Dni Partnerstwa Wschodniego. Podczas inauguracyjnej konferencji pt. „Stabilność Europejskiej Polityki Sąsiedztwa” rozmawiano o tym, jak ważne…

Czytaj więcej

W dniu 11 października 2016 roku podczas konferencji w Bukowelu na Ukrainie został uruchomiony pierwszy nabór wniosków w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Na Ukrainie spotkali się przedstawiciele 14 regionów przygranicznych, które uczestniczą w Programie Polska-Białoruś-Ukraina. Konferencji przewodniczył wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak. Z naszego regionu uczestniczyli wicemarszałek województwa Lubelskiego Grzegorz Kapusta oraz dyrektor…

Czytaj więcej