Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego ogłasza wyniki wyborów do III kadencji RDPP WL. Komisja do przeliczenia i zweryfikowania pod względem formalnym głosów oddanych na kandydatów na członków Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana Zarządzeniem Marszałka nr 151/2016 z 13…

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Zakończono proces weryfikacji spełnienia wymogów formalnych kandydatów zgłoszonych przez organizacje pozarządowe do Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. W związku z powyższym uprzejmie informujemy, iż wszystkie organizacje pozarządowe z terenu województwa lubelskiego mogą głosować na swoich przedstawicieli do Rady. Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego powołana zostanie na okres 3 lat jako organ opiniodawczo-doradczy i…

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Protokół z posiedzenia Kapituły Konkursowej Nagród Trzeciego Sektora przyznawanych przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego w dniu 22.08.2016 roku. W dniu 22 sierpnia 2016 roku Kapituła w składzie dokonała wyboru nominowanych  i nagrodzonych w konkursie: 1.    Bożena Lisowska –  Przewodnicząca RDPP WL ; 2.    dr Jakub Kosowski- Przewodniczący RDPP Miasta Lublin; 3.    Wojciech Dec-…

Czytaj więcej

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski działając na podstawie Uchwały Nr CXVIII/2305/2012 Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 26.06.2012 roku w sprawie trybu powołania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku…

Czytaj więcej

Czytaj więcej

Czytaj więcej