XXXII sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego została zwołana na dzień 24 lipca 2017 r. (poniedziałek) o godz.13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. 2. Wybór sekretarzy obrad. 3. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. 4. Przyjęcie protokołu z XXXI sesji…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4. 24 lipca 2017 r. ♦ Komisja Rewizyjna, godz. 8.30, sala 063A → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.30, sala 063A → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 10.30, sala 063A → porządek…

Czytaj więcej

Sejmik udzielił absolutorium Zarządowi Województwa Lubelskiego z tytułu wykonania Budżetu Województwa Lubelskiego 2016 roku. Za podjęciem uchwały zagłosowało 20 radnych, przeciwko było 12 osób. Budżet województwa za rok 2016 zamknął się kwotą 815 595 453 zł. po stronie dochodów, 735 269 130 zł. po stronie wydatków. Główne kierunki wydatków to podobnie jak w latach ubiegłych:…

Czytaj więcej

Dopłata do każdego zgłoszenia przypadku znalezienia padłego dzika, oraz dopłata do każdego odstrzelonego dzika w wysokości 200 zł., to działanie zainicjowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, mające na celu zmniejszenie populacji dzików w regionie. Inicjatywę poparł Sejmik Województwa Lubelskiego. Sejmik przyjął dziś także apel w sprawie krytycznej sytuacji trzody chlewnej w województwie lubelskim. – ASF to…

Czytaj więcej

Posiedzenia komisji będą miały miejsce w siedzibie UMWL w Lublinie, przy ul. A. Grottgera 4. 21 czerwca 2016 r. ♦ Komisja Budżetowa, godz. 8.00, sala 063A → porządek obrad ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 12.00, sala 063A → porządek obrad 22 czerwca 2016 r. ♦ Komisja Infrastruktury, Inwestycji  i Gospodarki, godz. 8.00,…

Czytaj więcej