18 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, (s. 269 II piętro) → porządek obrad ♦ Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 10.00,  (s. 269 II piętro) → porządek obrad ♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, (s. 035) → porządek obrad  Posiedzenia komisji odbędą się w siedzibie…

Czytaj więcej

5 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej, godz. 9.00, (s 063A) → porządek obrad 6 grudnia 2017 r. ♦ Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 9.00, (s. 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 9.00, (s. 063A) → porządek obrad ♦ Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego,…

Czytaj więcej

Harmonogram prac nad projektem budżetu województwa lubelskiego na 2018 rok: 5 grudnia – 6 grudnia – posiedzenia komisji w sprawie Projektu Budżetu na 2018 r., 7 grudnia  – zakończenie terminu składania wniosków do Komisji Budżetowej, 12 grudnia  – posiedzenie Komisji Budżetowej, 15 grudnia – spotkanie przewodniczącego, wiceprzewodniczących, przewodniczących wszystkich komisji Sejmiku z Zarządem Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

XXXV sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce 20 listopada 2017 r. (poniedziałek) o godz. 13.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2. Porządek obrad: Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji. Wybór sekretarzy obrad. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego. Informacja z…

Czytaj więcej

Radni Województwa Lubelskiego przyjęli stanowisko w sprawie niekorzystnego dla województwa podziału kompetencji w ramach nowo tworzonego Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Sejmik Województwa Lubelskiego wyraża niepokój przyszłym podziałem kompetencji w ramach tworzonych struktur organizacyjnych powyższej jednostki, która przydziela administrowanie Wisłą Środkową RZGW w Warszawie. Tym samym pozbawia się nowo powstały Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w…

Czytaj więcej