Tylko do 31 marca br. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji proekologicznych w ramach projektu EKODOM, realizowanego w naszym regionie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Skierowana do osób fizycznych oferta zakłada przyznanie preferencyjnych pożyczek z możliwością umorzenia ich części (w 25 lub 30%). Dofinansowanie może obejmować do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia…

Czytaj więcej

10 kwietnia otworzy się kolejna szuflada z unijnymi pieniędzmi na inwestycje w przetwarzanie produktów rolnych. Tego dnia ARiMR rozpoczyna nabór wniosków o przyznanie pomocy m.in. na zakup maszyn i urządzeń do przetwarzania, magazynowania lub przygotowania produktów do sprzedaży, a także – w ograniczonym zakresie – na budowę i modernizację budynków. O dofinansowanie mogą starać się podmioty, które prowadzą…

Czytaj więcej

Rada programowa ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” postawiła na smak, nominując do finału dwójkę reprezentantów województwa lubelskiego. Nasz region w ostatnim etapie konkursowym reprezentować będą: ekogospodarze Dorota i Jerzy Moniowie z Krupego oraz Barbara Chwesiuk, właścicielka Manufaktury Cieleśnica. Specjalnością gospodarstwa państwa Moniów są sery podpuszczkowe, a Manufaktury – tradycyjne przetwory, często o nowoczesnych połączeniach smaków. Gospodarstwo…

Czytaj więcej

Europejskie organizacje producentów owoców i warzyw skorzystają z prostszych zasad, mniejszego obciążenia administracyjnego i większego wsparcia finansowego w czasie kryzysu dzięki nowym przepisom przyjętym 13 marca br. przez Komisję Europejską. Zaktualizowane i uproszczone rozporządzenie delegowane dotyczące europejskiego sektora owoców i warzyw przewiduje: zwiększenie wsparcia dla sektora w przypadkach wycofania owoców i warzyw z obrotu (wzrost ceny wycofania…

Czytaj więcej

Producenci mleka i świń już wkrótce będą mogli ubiegać się o refundację kosztów zakupu zwierząt. Nabór wniosków  o nadzwyczajną pomoc dostosowawczą rozpocznie się 18 marca br. w oddziałach Agencji Rynku Rolnego. Stawki pomocy kształtują się następująco: refundacja do zakupu bydła hodowlanego od 1000 zł do 2500 zł, w zależności od kategorii wiekowej oraz 4000 zł w…

Czytaj więcej