Francuski Region Centralny – Dolina Loary był gospodarzem trzeciej wizyty studyjnej w ramach projektu ELISE (European Life Science Ecosytsem, Interreg Europa 2014-2020), która odbyła się w 22 i 23 listopada w Tours. Głównym tematem spotkania partnerów projektu była analiza ograniczeń regionalnych ekosystemów Life Science zidentyfikowanych z istotnym udziałem regionalnych grup interesariuszy. Oprócz prac nad założeniami…

Czytaj więcej

Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu polityk w obszarach badań i innowacji, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska i efektywnego korzystania z zasobów zapraszamy do odwiedzenia strony tematycznych platform learningowych. Bezpłatna oferta platform obejmuje: wsparcie eksperckie w wybranych tematach (wymagana uprzednia rejestracja), możliwość włączenia się do ogólnoeuropejskiej społeczności, dostęp do zasobów wiedzy, także spoza programu…

Czytaj więcej

Wiedza, kontakty, doświadczenia innych – dzięki temu przedsiębiorcy wzmacniają swoją pozycję na rynku. Informacje przydatne dla firm gromadzą Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne. W ramach projektu Smart_watch powstaje narzędzie wspierające przedsiębiorców w Europie Centralnej. Jednym z partnerów projektu jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne są miejscem wymiany informacji, gromadzą wiedzę w poszczególnych specjalizacjach regionów, mogą być…

Czytaj więcej

Tym razem to Lublin był miejscem spotkania partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), którego tematem przewodnim jest wsparcie MŚP w regionach partnerskich, ze szczególnym naciskiem na współpracę B+R oraz internacjonalizację przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w siedzibach obu partnerów projektu EmpInno z naszego regionu: Województwa Lubelskiego oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 25 lipca 2017 r. zaktualizował Listę wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w Konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (III edycja Konkursu). Szczegóły znajdują się na stronie w zakładce: „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.

Czytaj więcej