Blisko 28 milionów złotych otrzymają miasto Dęblin, powiat rycki oraz gmina Baranów. Dotacje zostały przyznane w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowy z przedstawicielami tych samorządów popisał dzisiaj wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta. – Realizacja założonych celów w tych projektach pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych samorządów lokalnych.  Projekty będą realizowane…

Czytaj więcej

Instytut Szwedzki uruchomił nabór dot. wsparcia finansowego na przygotowanie projektów (seed funding), które wpisują się w cele Strategii UE dla regionu Morza Bałtyckiego.  Nabór potrwa do 13 lutego 2018 r. Dofinansowanie otrzymają projekty, które posiadają szwedzkiego partnera wiodącego. Jego wysokość może wynieść do 500 tys. koron szwedzkich, czyli ponad 200 tys. PLN. Szczegóły dostępne na…

Czytaj więcej

W niedzielę w Kuraszewie uroczyście otworzono nowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 814 przebiegającej przez powiat radzyński i parczewski. Nową nawierzchnię położono na odcinku liczącym 14,21 km, a koszt budowy wyniósł 48,515 mln zł. Droga była finansowana ze środków RPO WL 2014-20.  – Dziękuję Radzie Gminy Wohyń i Radzie Gminy Czemierniki za nadanie rondom, które znajdują…

Czytaj więcej

Przypominamy, że 25 stycznia 2018 roku upływa termin składania wniosków Interreg Europa Środkowa. 10 stycznia zapraszamy do  spotkania się i wyjaśnienia kwestii związanych z udziałem w projektach w ramach Programu. W Warszawie do dyspozycji będą: – kontrolerzy wydatków z Centrum Projektów Europejskich, którzy pomogą w zakresie planowania budżetu, – pracownicy Ministerstwa Rozwoju (Krajowy Punkt Kontaktowy…

Czytaj więcej

W nadchodzący weekend zapraszamy wszystkich na Kiermasz Bożonarodzeniowy. Na przybyłych czeka mnóstwo atrakcji. Przed nami degustacje, warsztaty i świąteczna muzyka. Ponad 40 wystawców zaprezentuje swoje produkty, w tym ozdoby świąteczne, choinki i tradycyjne wyroby. Kiermasz odbędzie się na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Na fanów kuchni czekać będą wyroby wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych – przepyszne…

Czytaj więcej

Przedsiębiorcy znajdą tutaj niezbędne dla siebie informacje, przykłady mądrych rozwiązań, namiary na instytucje, które będą dla nich wsparciem. W ramach projektu Smart_watch powstaje sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych. W dniach 27-28 listopada odbyło się w Lublinie spotkanie partnerów projektu. Była to okazja do zaplanowania prac na najbliższe miesiące. Smart_watch to wspólnie działanie 12 instytucji z 7…

Czytaj więcej

Francuski Region Centralny – Dolina Loary był gospodarzem trzeciej wizyty studyjnej w ramach projektu ELISE (European Life Science Ecosytsem, Interreg Europa 2014-2020), która odbyła się w 22 i 23 listopada w Tours. Głównym tematem spotkania partnerów projektu była analiza ograniczeń regionalnych ekosystemów Life Science zidentyfikowanych z istotnym udziałem regionalnych grup interesariuszy. Oprócz prac nad założeniami…

Czytaj więcej

Wszystkich zainteresowanych poszerzaniem wiedzy z zakresu polityk w obszarach badań i innowacji, konkurencyjności MŚP, gospodarki niskoemisyjnej oraz środowiska i efektywnego korzystania z zasobów zapraszamy do odwiedzenia strony tematycznych platform learningowych. Bezpłatna oferta platform obejmuje: wsparcie eksperckie w wybranych tematach (wymagana uprzednia rejestracja), możliwość włączenia się do ogólnoeuropejskiej społeczności, dostęp do zasobów wiedzy, także spoza programu…

Czytaj więcej

Wiedza, kontakty, doświadczenia innych – dzięki temu przedsiębiorcy wzmacniają swoją pozycję na rynku. Informacje przydatne dla firm gromadzą Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne. W ramach projektu Smart_watch powstaje narzędzie wspierające przedsiębiorców w Europie Centralnej. Jednym z partnerów projektu jest Samorząd Województwa Lubelskiego. Regionalne Obserwatoria Specjalistyczne są miejscem wymiany informacji, gromadzą wiedzę w poszczególnych specjalizacjach regionów, mogą być…

Czytaj więcej

Tym razem to Lublin był miejscem spotkania partnerów projektu EmpInno (Interreg BSR 2014-2020), którego tematem przewodnim jest wsparcie MŚP w regionach partnerskich, ze szczególnym naciskiem na współpracę B+R oraz internacjonalizację przedsiębiorstw. Spotkanie odbyło się w dniach 14-15 listopada 2017 r. w siedzibach obu partnerów projektu EmpInno z naszego regionu: Województwa Lubelskiego oraz Fundacji Rozwoju Lubelszczyzny.…

Czytaj więcej

Zarząd Województwa Lubelskiego w dniu 25 lipca 2017 r. zaktualizował Listę wniosków, które uzyskały wymaganą liczbę punktów, z wyróżnieniem projektów rekomendowanych do dofinansowania, złożonych w Konkursie dotacji „Przygotowanie programów rewitalizacji” (III edycja Konkursu). Szczegóły znajdują się na stronie w zakładce: „Sięgnij po fundusze na rewitalizację”.

Czytaj więcej

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym informuje, że zmieniony został Regulamin konkursu dotacji Przygotowanie programów rewitalizacji (pkt. 11.2 Regulaminu). Termin realizacji projektów na opracowanie, aktualizację programów rewitalizacji został wydłużony do 30 czerwca 2017 r. Podstawą wydłużenia ww. terminu będzie zaakceptowany przez instytucję skorygowany wniosek o przyznanie dotacji przedłożony przez gminę, w okresie realizacji projektu, tj. do…

Czytaj więcej