Ani władze Portu Lotniczego Lublin, ani jego udziałowcy, w tym samorząd województwa lubelskiego, nie muszą zwracać części unijnego dofinansowania na budowę lotniska w Świdniku. Wielomiesięczne negocjacje władz województwa z przedstawicielami Brukseli i Ministra Rozwoju przyniosły pozytywny efekt. Lotnisko nie zostanie obciążone korektą finansową, która zahamowałaby jego rozwój. – Problem był poważny, ale go rozwiązaliśmy –…

Czytaj więcej

Trwają zapisy do czwartej edycji „Dni Otwartych Funduszy Europejskich”. Beneficjentom, którzy aktywnie włączą się do wydarzenia Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (DZ RPO) przekaże bezpłatnie materiały informacyjno-promocyjne m.in. długopisy, notesy, balony reklamowe oraz odblaski. Czwarta edycja ogólnopolskiej akcji promocyjnej odbędzie się w terminie od 18 do 21 maja.   Zgłaszając swój projekt pamiętaj: – o kilkuzdaniowym opisie planowanych atrakcji, –…

Czytaj więcej

Ministerstwo Rozwoju i Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego  zapraszają 9 maja na spotkanie o programach Interreg Europa Środkowa, Interreg Region Morza Bałtyckiego, Interreg Europa. Spotkanie odbędzie się w Chęcinach.  Ww. programy umożliwiają współpracę z instytucjami z UE, Białorusi, Norwegii, Rosji i Szwajcarii w zakresie innowacyjności, badań, konkurencyjności MŚP, transportu, ochrony środowiska, gospodarki niskoemisyjnej, zasobów kulturowych i…

Czytaj więcej

W piątek 7 kwietnia rozstrzygnięto konkurs dotyczący inwestycji dla mikro i małych firm. Konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. 193 projekty otrzyma dofinansowanie w kwocie 244 mln złotych. Przedsiębiorcy liczą, że zwiększy to ich konkurencyjność na rynku międzynarodowym. O środki ubiegało się wiele firm z naszego województwa. Dofinansowanie pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego…

Czytaj więcej

W imieniu Ministerstwa Rozwoju Rzeczypospolitej Polskiej działającego w roli Instytucji Zarządzającej Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020, Wspólny Sekretariat Techniczny Programu ogłosił Nabór Asesorów. Celem naboru jest identyfikacja i wybór wykwalifikowanych oraz doświadczonych profesjonalistów, którzy chcieliby dołączyć do Puli Asesorów Programu, z przeznaczeniem do oceny projektów. Asesorzy wybrani w ramach ogłoszonego naboru zostaną zaangażowani w proces…

Czytaj więcej

Departament Wdrażania EFS ogłosił konkurs w ramach działania 10.3 na opracowanie i realizację regionalnych programów zdrowotnych. Jego celem jest przeciwdziałanie dezaktywacji zawodowej z przyczyn zdrowotnych poprzez profilaktykę, diagnostykę i rehabilitację. Na konkurs przeznaczone zostało ponad 1,5 mln zł. – Zależy nam na wzmocnieniu działań profilaktycznych pozwalających na wykrycie chorób we wczesnym ich stadium i –…

Czytaj więcej