W dniach 25-27 października 2017 r. w Warszawie miała miejsce VII edycja Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnej i Efektywności Energetycznej RENEXPO Poland. W ramach tegorocznej edycji Targów skoncentrowano się na zagadnieniach dotyczących m.in. zdecentralizowanej produkcji energii ze źródeł odnawialnych, inteligentnej dystrybucji energii i energooszczędnych sieciach, a także innowacyjnym i efektywnym wykorzystaniu energii. Podczas trzydniowego spotkania, którego…

Czytaj więcej

Zakończyła się Debata Miast i Regionów Partnerskich Województwa Lubelskiego zorganizowana przez Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL oraz Dom Europy, Europejskie Centrum Integracji i Współpracy Samorządowej. Dwa panele dyskusyjne dotyczące sieciowania partnerstw w ramach inteligentnych specjalizacji regionów oraz dobrych praktyk we współpracy nauki i biznesu przyciągnęły gości z Polski, Białorusi, Holandii i Ukrainy. Kulminacyjnym punktem…

Czytaj więcej

Za nami kolejny dzień Europejskiego Tygodnia Innowacji – Forum Bio-Energo. Podczas zorganizowanych paneli dyskusyjnych prowadzone były rozmowy m.in. o roli biogospodarki i energetyki w kształtowaniu konkurencyjności regionów, strategicznych kierunkach rozwoju oraz innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie energii i elektromobilności. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w Panelu pt. ,,Efektywność energetyczna oraz ciepło z OZE”, na którym debatę poświęconą w…

Czytaj więcej

W dniach 10-12 października województwo lubelskie, w tym przedstawiciele Regionalnego Biura Energii uczestniczyli w Europejskim Tygodniu Regionów i Miast w Brukseli. Europejski Tydzień Regionów i Miast to coroczne czterodniowe wydarzenie, podczas którego samorządowcy i administracja reprezentujący regionalne i miejskie organy, a także eksperci i naukowcy mogą się dzielić dobrymi praktykami i wiedzą fachową w dziedzinie rozwoju…

Czytaj więcej

W dniach 19-20 października 2017 r. w Siedlcach miała miejsce III edycja Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego, pt. „Państwo – Gospodarka- Bezpieczeństwo: Filary polskiej gospodarki przyszłości”. W ramach tegorocznej edycji Szczytu skoncentrowano się na filarach polskiej gospodarki przyszłości, czyli branżach, firmach i instytucjach, które swoją działalnością przyczyniają się do rozwoju gospodarczego kraju. Podczas dwudniowego spotkania, którego uczestnikami…

Czytaj więcej