img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Obszary chronione

 

Ogromne walory przyrodnicze i krajobrazowe województwa lubelskiego, nierzadko unikalne w skali Europy, sprawiają, że region ten należy do jednych z najbardziej interesujących w Polsce. Występują tutaj zarówno obszary poddane w przeszłości bardzo dużej presji człowieka, która spowodowała wręcz nieodwracalne zmiany w funkcjonowaniu ekosystemów, ale również obszary, na których przyroda i krajobraz zachowały naturalny charakter.

 

Specyficzne położenie fizjograficzne oraz geobotaniczne powoduje duże zróżnicowanie krajobrazu raz bogactwo świata roślin i zwierząt. Województwo lubelskie charakteryzuje się bardzo dużym różnicowaniem fizjograficznym. Na Lubelszczyźnie występują zarówno tereny nizinne (pojezierze, Polesie) oraz tereny wyżynne (Roztocze), poprzecinane dolinami rzecznymi (Bug i Wisła), które jako nieliczne nie zostały poddane zabiegom regulacyjnym.

 

Na terenie województwa lubelskiego spotkać można szereg gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych tylko dla tego regionu. Na terenie województwa występują unikatowe w skali kraju i Europy gatunki zwierząt objęte specjalnymi programami (żółw błotny, suseł perełkowany, cietrzew, bóbr europejski).

 

Lubelszczyzna jest obszarem cennym przyrodniczo, dlatego jest wiele obszarów i obiektów prawnie chronionych tworzących system ochrony przyrody. System ten tworzą: parki narodowe, rezerwaty przyrody, parki krajobrazowe z otulinami, obszary chronionego krajobrazu, pomniki przyrody, użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne.

 

Obszary chronione nie są rozmieszczone równomiernie na terenie województwa. Najuboższe pod tym względem są północne i południowo-wschodnie części województwa (powiaty: bialski, radzyński, parczewski, rycki, tomaszowski).

 

Na terenie województwa lubelskiego system obszarów chronionych tworzą:

2 parki narodowe

17 parków krajobrazowych

♦ 17 obszarów chronionego krajobrazu

♦ 87 rezerwatów przyrody

♦ 23 obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO)

♦ 48 specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO)

♦ ponad 1500 pomników przyrody

♦ 4 stanowiska dokumentacyjne

♦ 2 zespoły przyrodniczo krajobrazowe

♦ 148 użytków ekologicznych

♦ 315 stref ochrony zwierząt

♦ 3 strefy ochrony roślin

Mapa obszarów prawnie chronionych w województwie lubelskim wraz z siecią Natura 2000

Przyroda polska - Polska.pl

Natura 2000

banerekRPN

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /