img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

 

mapa administracyjna

♦ Obszar

Województwo lubelskie, o łącznej powierzchni 25 122 km2, jest trzecim co do wielkości województwem w Polsce. Usytuowane w południowo-wschodniej części kraju sąsiaduje od północy z województwami podlaskim i mazowieckim, od zachodu ze świętokrzyskim, a od południa z podkarpackim. Jego wschodnia granica z Białorusią i Ukrainą wyznacza jednocześnie wschodnią granicę Unii Europejskiej.

Dzieli się na 213 gmin oraz 20 powiatów, w obrębie których znajduje się 4 116 miejscowości wiejskich i 42 miasta, z których 4 to miasta na prawach powiatu. Zgodnie z wymogami statystyki regionalnej Unii Europejskiej w województwie wydzielono 4 podregiony (NUTS III): bialskopodlaski, chełmsko-zamojski, puławski i lubelski.

 

Stolicą województwa lubelskiego, a zarazem największym miastem wschodniej Polski, jest Lublin (353 483 mieszkańców), pełniący rolę administracyjnego, gospodarczego i kulturalnego centrum regionu. O jego sile stanowi przede wszystkim znaczący potencjał akademicki oraz rozwinięte zaplecze naukowo-badawcze. Do dużych miast regionu należą także: Biała Podlaska (58 075 mieszkańców), Zamość (66 507 mieszkańców), Chełm (67 887 mieszkańców) i Puławy (49 755 mieszkańców).
(Dane US w Lublinie z dnia 31.12.2006 roku)

 

♦ Ludność 

Według danych szacunkowych liczba ludności województwa lubelskiego na koniec września 2007 roku wyniosła 2 167,8 tys. osób i zmniejszyła się o 0,3% w porównaniu z analogicznym miesiącem 2006 roku. Na 100 mężczyzn przypadało 106 kobiet. Gęstość zaludnienia w województwie była stosunkowo niewielka, na 1 km2 przypadało 86 osób. W miastach zamieszkiwało 46,6% ludności. Tendencję wzrostową wykazywał wskaźnik urodzeń żywych, który zwiększył się o 2,2% w stosunku do 2006 roku.

Na koniec listopada 2007 roku stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 12,7% i była wyższa o 1,5 % od wskaźnika krajowego. W lokalnych urzędach pracy było zarejestrowanych 114,9 tys. bezrobotnych, z czego 53,8% stanowiły kobiety. Liczba bezrobotnych zmalała o 17,5% w stosunku do listopada 2006 roku. Spośród osób bezrobotnych 55% stanowili mieszkańcy wsi, a 65,2% osoby wcześniej pracujące. Udział osób w wieku 18-24 lat wyniósł 23,6% ogółu bezrobotnych.

Powiaty Lubelszczyzny

(powierzchnia i mieszkańcy wg stanu z 2007 r.) 

 

Powiat Lublin - 147,5 km kw., 355 998 mieszkańców

Powiat Biała Podlaska - 49,4 km kw., 58 047 mieszkańców

Powiat Chełm - 35,3 km kw., 68 611 mieszkańców

Powiat Zamość - 30,5 km kw., 66 747 mieszkańców

Powiat bialski - 2753,7 km kw., 114 449 mieszkańców

Powiat biłgorajski - 1677 km kw., 104 648 mieszkańców

Powiat chełmski - 1790,2 km kw., 80 930 mieszkańców

Powiat hrubieszowski - 1269,5 km kw., 69 476 mieszkańców

Powiat janowski - 875,3 km kw., 48 156 mieszkańców

Powiat krasnostawski - 1031,9 km kw., 69 747 mieszkańców

Powiat kraśnicki - 1005,3 km kw., 100 260 mieszkańców

Powiat lubartowski - 1290,4 m kw., 90 878 mieszkańców

Powiat lubelski - 1679,4 km kw., 138 964 mieszkańców

Powiat łęczyński - 633,8 km kw., 57 273 mieszkańców

Powiat łukowski - 1394,1 km kw., 108 779 mieszkańców

Powiat opolski - 811,2 km kw., 63 470 mieszkańców

Powiat parczewski - 952,6 km kw., 36 820 mieszkańców

Powiat puławski - 933,0 km kw., 117 331 mieszkańców

Powiat radzyński - 965,2 km kw., 61 750 mieszkańców

Powiat rycki - 615,5 km kw., 60 085 mieszkańców

Powiat świdnicki - 469,0 km kw., 72 301 mieszkańców

Powiat tomaszowski - 1487,1 km kw., 89 441 mieszkańców

Powiat włodawski - 1256,3 km kw., 40 534 mieszkańców

Powiat zamojski - 1872,3 km kw., 110 827 mieszkańców

  

Powiat grodzki Lublin     Powiat grodzki Biała Podlaska    Powiat grodzki Chełm

 Powiat grodzki Zamość     Powiat bialski    Powiat biłgorajski

Powiat chełmski    Powiat hrubieszowski    Powiat janowski

Powiat krasnostawski    Powiat kraśnicki    Powiat lubartowski

Powiat lubelski    Powiat łęczyński    Powiat łukowski

Powiat opolski    Powiat parczewski    Powiat puławski

Powiat radzyński    Powiat rycki    Powiat świdnicki

Powiat tomaszowski    Powiat włodawski    Powiat zamojski

 

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /