img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Muzeum Lubelskie

HISTORIA
 Muzeum Lubelskie powstało w 1906 roku dzięki ofiarności miejscowej inteligencji. Inicjatorem zorganizowania Muzeum był Hieronim Łopaciński, profesor lubelskiego gimnazjum. Muzeum miało gromadzić zabytki dotyczące guberni lubelskiej – od szeroko rozumianej przyrody po kulturę. 12 grudnia 1906 roku zbiory zostały udostępnione publiczności. Podstawę kolekcji stanowiły eksponaty pozostałe z dwóch przygotowanych w 1901 roku wystaw – rolniczo-przemysłowej i przedmiotów sztuki i starożytności. Pierwszym pomieszczeniem lubelskiej placówki muzealnej był gmach podominikański, który okazał się niewystarczający na potrzeby Muzeum. Dlatego w 1914 roku powołano Towarzystwo pn. Muzeum Lubelskie, którego zadaniem było pozyskanie budynku odpowiadającego realizowaniu zadań nowo powstałej instytucji kulturalnej.
 Liczba zbiorów muzealnych systematycznie wzrastała dzięki zakupom i hojnym ofiarodawcom. W 1939 roku było to 14.000 eksponatów. W lubelskim Muzeum pracowali m. in. Marian Trzebiński, Ludwik Grajewski, Józef Dutkiewicz i Maria Żywirska. Wspomagali ich miejscowi zapaleńcy – nauczyciele, lekarze, kolekcjonerzy.
 W czasie II wojny światowej zbiory muzealne poważnie ucierpiały. Część z nich została rozkradziona przez okupantów, pozostałe zaś narażone były na złe warunki przechowywania. W sierpniu 1944 roku szacowano, że z przedwojennych zbiorów zostało jedynie około 30%.
 W 1950 roku Muzeum upaństwowiono. Było jednym z wielu polskich muzeów okręgowych. W 1987 roku powróciło do nazwy Muzeum Lubelskie. Od 2006 roku jest instytucją współprowadzoną przez samorząd województwa lubelskiego i Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

ZBIORY
 Muzeum Lubelskie ma pod swoją opieką 170 tysięcy  eksponatów. Kolekcja obejmuje zbiory z zakresu archeologii, historii, sztuki, literatury, etnografii, geografii oraz militaria, numizmaty i judaika. Pochodzą one w niewielkiej części z zakupów i darowizn okresu dwudziestolecia międzywojennego. Większość trafiła do Muzeum Lubelskiego po II wojnie światowej.
 W zbiorach sztuki są reprezentowani najwybitniejsi twórcy polscy. Wymienić można choćby M. Bacciarellego, J. Matejkę, H. Rodakowskiego, J. Stanisławskiego, S. Wyspiańskiego, O. Boznańską, J. Malczewskiego. Interesująca jest również kolekcja polskiej sztuki XX wieku. W zbiorach  swoich Muzeum posiada prace H. Wańka, J. Lebensteina, T. Kantora,  J. Nowosielskiego czy W. Hasiora.
 
STRUKTURA
 Muzeum Lubelskie jest Muzeum wielodziałowym. Siedziba główna mieści się w Zamku Lubelskim. W skład Muzeum wchodzą budowle Wzgórza Zamkowego – gotycka Kaplica Trójcy Świętej z unikatowymi malowidłami w stylu rusko-bizantyńskim i XIII-wieczna baszta obronno-mieszkalna. W Lublinie mamy ponadto 4 oddziały miejscowe: Muzeum Historii Miasta Lublina, Muzeum Dworek Wincentego Pola – jedyne w Polsce muzeum biograficzne poety i geografa urodzonego w Lublinie, Muzeum Literackie im. Józefa Czechowicza i Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. W skład Muzeum wchodzi też 5 oddziałów zamiejscowych: Muzeum Bolesława Prusa i Muzeum Stefana Żeromskiego w Nałęczowie oraz muzea regionalne w Kraśniku - z jedynym w Polsce muzeum pułkowym – 24 pułku ułanów, Lubartowie i Łęcznej.
Działy Muzeum Lubelskiego:
   Dział Sztuki
   Gabinet Rycin
   Dział Archeologii
   Dział Etnografii
   Dział Militariów
   Gabinet Numizmatyczny
   Dział Kuratora Zbiorów i Wystaw
   Dział Edukacji i Informacji
   Dział Promocji
   Dział Wydawnictw
   Pracownie Konserwacji – Malarstwa
                                          Papieru i Ram
                                          Ceramiki i Metalu

WYSTAWY
 W siedzibie głównej zorganizowane są wystawy stałe poświęcone sztuce 
   Galeria Malarstwa Polskiego XVII-XIX wieku
   Galeria Malarstwa Polskiego XX wieku
   Galeria Malarstwa Obcego
   Malarstwo lubelskie
   Galeria Sztuki Zdobniczej Polskiej i Obcej
   Śladami przeszłości. Najdawniejsze dzieje Ziemi Lubelskiej (w przygotowaniu)
   Kultura ludowa Lubelszczyzny (w przygotowaniu)
   Monety i medale na ziemiach polskich X-XX wiek
   Militaria polskie i obce
Rokrocznie w Muzeum Lubelskim i oddziałach jest organizowanych około 20-30 wystaw czasowych. Prezentują one prace najwybitniejszych twórców polskich XX wieku.

Działalność wystawiennicza, edukacyjna, konserwatorska, badawcza i wydawnicza Muzeum Lubelskiego została dostrzeżona w wielu konkursach i plebiscytach krajowych i regionalnych. Muzeum Lubelskie otrzymało m.in. Nagrodę Komisji Europejskiej w Brukseli za konserwację Kaplicy Trójcy Świętej, honorowy tytuł Ambasadora Województwa Lubelskiego, 15 nagród i wyróżnień – w tym 3 „Sybille” w Ogólnopolskim Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku organizowanym przez Ministra Kultury, nagrodę za pierwsze miejsce w Plebiscycie na Wydarzenie 2003 roku w województwie lubelskim, dwukrotnie Nagrodę Miasta Lublina za Upowszechnianie Kultury.
 Działalność wydawnicza Muzeum znalazła uznanie w nominacji do krakowskiej nagrody im. Jana Długosza, wyróżnieniu na Targach Książki Naukowej we Wrocławiu i uzyskaniu tytułu „Amicus Libri” nadawanego przez Rektora i Wydawnictwo UMCS.

 Muzeum Lubelskie bierze udział w wielu przedsięwzięciach o charakterze kulturalnym organizowanych w Lublinie, np. w „Nocy z kulturą” czy „Jarmarku Jagiellońskim”. W stałym kalendarzu imprez o charakterze ogólnopolskim jest też „Majówka z Panem Prusem” i konkursy literackie organizowane przez Muzeum S. Żeromskiego.
W działalności edukacyjnej główny nacisk jest położony na pracę z dziećmi i młodzieżą. W pracy tej wykorzystywane są najnowsze osiągnięcia pedagogiki muzealnej. Istotną część działań edukacyjnych zajmuje też cieszący się ogromnym zainteresowaniem Uniwersytet Trzeciego Wieku.
 
Adres strony internetowej – www.zamek-lublin.pl e-mail: kancelaria@zamek-lublin.pl

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /