img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Parki narodowe

n Poleski Park Narodowy

Utworzony w 1990 r., obejmuje 9648 ha terenów wodno-torfowiskowych Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego, wchodzącego w skład znacznie większego obszarowo Międzynarodowego Rezerwatu Bio­sfery Polesie Zachodnie (rozciągającego się także na część Ukrainy i Białorusi).
Żaden inny park narodowy w Polsce (poza Biebrzańskim na Podla­siu) nie ma tak rozległych torfowisk, z dużą ilością płytkich jezior, sta­wów, sadzawek, rowów, zagłębień krasowych i różnych podmokłości, nazywanych tu młakami. Torfowiska pomiędzy jeziorami, porośnięte karłowatymi wierzbami (rokita, szara, pięciopręcikowa) i brzozami (ni­ska, omszona, brodawkowata), przechodzące w naturalne (powstałe z samosiewu) lasy bagienne, są przykładem najdalej wysuniętej na po­łudniowy zachód Europy tundry i Iasotundry. Muliste brzegi zbior­ników wodnych zarastają mchy torfowcowe, turzyce i inne rośliny, two­rząc zwarte pływające kożuchy, tzw. spleję, uginające się pod ciężarem człowieka. W poznaniu tego unikalnego środowiska pozwalają ścieżki przyrodnicze, które w bagnistym terenie przebiegają przez specjalnie ułożone drewniane kładki i pomosty (ścieżki: „Dąb Dominik", Jezioro Długie" i „Spławy").
Symbolem PPN jest żuraw, jeden z blisko 150 gatunków zamieszku­jących tu ptaków. Wśród nich spotkać można bardzo rzadkie w Polsce: bociana czarnego, wodniczkę, sowę błotna, cietrzewia, orlika krzykli­wego, a na polowania zlatują najwięksi skrzydlaci drapieżnicy - orzeł przedni i bielik.
Poleskie bagna i torfowiska to ostoja łosi. Te wielkie ssaki stworzyły tu jedną z najliczniejszych w kraju populacji, podobnie jak chronione gady - żółwie błotne, które w PPN znalazły szczególnie sprzyjające wa­runki. Warto też zwrócić uwagę na bogaty świat motyli - w parku zaob­serwowano ponad 70 gatunków tych kolorowych owadów.
Florę i faunę Polesia przybliżają filmy i wystawy w Ośrodku Dydaktyczno-Muzealnym PPN w Załuczu Starym.

22-234 Urszulin, ul. Lubelska 3a
tel. (082) 571 30 71, (082) 571 30 72, fax (082) 571 30 03,
e-mail: poleskipn@poleskipn.pl
www.poleskipn.pl

Galeria
Tytuł galerii Poleski Park Narodowy

Roztoczański Park Narodowy

Utworzony w 1974 r., chroni cenne lasy Roztocza Środkowego na obszarze 8482 ha, z czego 93 proc. stanowią lasy. Znajdują się tu różne środowiska leśne - od torfowisk przez olsy, łęgi i grądy po typowe dla Karpat bory jodlowo-bukowe. Drzewa, niejednokrotnie pomnikowe, osiągają imponujące wymiary - do 50 metrów wysokości i 3,5 m obwodu. Najcenniejsze fragmenty borów chronione są w pięciu rezerwatach, z których jeden - Bukowa Góra dostępny jest dla turystów po­przez ścieżkę przyrodniczą.

U podnóża Bukowej Góry położony jest Zwierzyniec - niegdyś wydzielony i ogrodzony leśny teren łowiecki ordynatów Zamoyskich, chętnie odwiedzany przez polskich królów: Władysława IV, Jana Kazimierza, Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Z czasów ordynacji pozostały w miasteczku liczne zabytki, z których najwybitniejszym jest barokowy kościół pw. św. Jana Nepomucena, ufundowany w latach 1741-47 przez Tomasza Antoniego Zamoyskiego jako wotum za odzyskane zdrowie. Kościół stoi na wyspie na stawie, gdzie wcześniej znajdował się teatr ..na wodzie", urządzony przez żonę ordynata Jana Sobiepana Zamoyskiego - Marię Kazimierę d'Arquien, późniejszą królową Marysieńkę Sobieską. Nieopodal kościoła zachowały się klasycystyczne bu­dynki pałacu ordynata i zarządu ordynacji, stary browar z 1806 roku, zakłady rzemieślnicze, a także piękna drewniana willa - rezydencja plenipotenta Ordynacji Zamojskiej.

Dziś Zwierzyniec jest popularnym letniskiem i siedzibą dyrekcji Roztoczańskiego Parku Narodowego. W Ośrodku Edukacyjno-Muzeal-nym RPN można obejrzeć filmy i wystawę przyrodniczą, natomiast nieco dalej na południe - nad Stawami Echo - żyje stado leśnych koniów polskich, wywodzących się od wymarłego już konia tarpana. Druga ho­dowla tych zwierząt, będących symbolem RPN, prowadzona jest - w warunkach stajennych - w leśnictwie Florianka. Miejsce to słynie z muzealnej Izby Leśnej, urządzonej w zagrodzie z leśniczówką z 1830 roku.

 

22-470 Zwierzyniec, ul. Plażowa 3
tel./fax (084) 687 20 66, (084) 687 22 86

e-mail: sekretariat@roztoczanskipn.pl
www.roztoczanskipn.pl

Galeria
Tytuł galerii Roztoczański Park Narodowy

 

 

 

 

 

banerekRPN

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /