img
19-01-2017
imieniny: Erwiny, Henryka, Mariusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img


Sekretarz Województwa
ul. Grottgera 4, piętro 1
tel. 81 44 16 605, faks 81 44 16 602

   Anna Augustyniak

Kancelaria Sejmiku
ul. Grottgera 4, parter
tel. 81 44 16 614, faks 81 44 16 615
e-mail: sejmik@lubelskie.pl

Dyrektor  Alina Pitura

Kancelaria Marszałka
ul. Grottgera 4, piętro 1
tel. 81 44 16 606, faks 81 44 16 602
e-mail: kancelaria.marszalka@lubelskie.pl

Dyrektor  Lukasz Chomicki

Departament Organizacyjno-Prawny
ul. Grottgera 4, piętro 1
tel. 81 44 16 648, faks 81 44 16 649
e-mail: organizacja@lubelskie.pl
Dyrektor  Leszek Burakowski
Z-ca Dyrektora  Tomasz Szołtek
Z-ca Dyrektora  Jerzy Kaczmarski

Departament Finansów
ul. Grottgera 4, piętro 2
tel. 81 44 16 632, faks 81 44 16 633
e-mail: finanse@lubelskie.pl

Skarbnik Województwa

  Elżbieta Mocior
Dyrektor  Ryszard Staśczak
Z-ca Dyrektora
Główny Księgowy Urzędu
  Kazimiera Kaproń
Z-ca Dyrektora  Bożena Szydło

Departament Certyfikacji i Płatności
ul. Stefczyka 3, piętro 1
tel. 81 44 16 582, faks 81 44 16 579
e-mail: certyfikacja@lubelskie.pl
Dyrektor  Magdalena Gąsior-Marek
Z-ca Dyrektora  Joanna Włodarska


Departament Cyfryzacji
ul. Grottgera 4, piętro 2
tel. 81 44 16 501, faks 81 44 16 503
e-mail: cyfryzacja@lubelskie.pl
Dyrektor  Anna Pawlak          

Departament Kontroli i Audytu Wewnętrznego
ul. Graniczna 4
tel. 81 44 16 820, faks 81 44 16 819
e-mail: kontrola@lubelskie.pl
Dyrektor  Magdalena Urbaś
Z-ca Dyrektora  Jan Strojnowski

Departament Mienia i Inwestycji
ul. Grottgera 4, piętro 5
tel. 81 44 16 779, faks 81 44 16 780
e-mail: mienie@lubelskie.pl
Dyrektor  Paweł Smajkiewicz
Z-ca Dyrektora  Radosław Kiciński

Departament Rolnictwa i Środowiska
ul. Marii Curie Skłodowskiej 3, piętro 4
tel. 81 44 16 727, faks 81 44 16 729
e-mail: dris@lubelskie.pl
Dyrektor  Sławomir Struski
Z-ca Dyrektora  Katarzyna Kremeś
Z-ca Dyrektora  Łukasz Gołąb

Departament Kultury, Edukacji i Sportu
ul. Grottgera 4, piętro 5
tel. 81 44 16 705, faks 81 44 16 704
e-mail: deks@lubelskie.pl
p.o. Dyrektora  Halina Drozd 
Z-ca Dyrektora  Andrzej Miskur
Z-ca Dyrektora  Marek Sikora

Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym (RPO)
ul. Stefczyka 3b, piętro 2
tel. 81 44 16 738, faks 81 44 16 740
e-mail: drpo@lubelskie.pl
Dyrektor  Iwona Nakielska
p.o. Z-ca Dyrektora  Marek Kowalski
Z-ca Dyrektora  Zbigniew Marcinkowski

 


Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
ul. Stefczyka 3b
tel. 81 44 16 575, faks 81 44 16 576
e-mail: defrr@lubelskie.pl
Dyrektor  Marcin Czyżak
Z-ca Dyrektora  Grzegorz Sobolewski
Z-ca Dyrektora  Marcin Protas


Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa
ul. Grottgera 4, piętro 4
tel. 81 44 16 590, faks 81 44 16 589
e-mail: transport
@lubelskie.pl 

Dyrektor  Michał Zdun
Z-ca Dyrektora  Krzysztof Tajer

Departament Polityki Regionalnej
ul. Grottgera 4, piętro 1
tel. 81 44 16 545, faks 81 44 16 544
e-mail: dpr@lubelskie.pl

Dyrektor  Bogdan Kawałko
Z-ca Dyrektora  Dorota Skwarek
Z-ca Dyrektora  Waldemar Rudnicki

Departament Gospodarki i Współpracy Zagranicznej
ul. Grottgera 4, piętro 3
tel. 81 537 16 51, faks 81 537 16 37
e-mail: dpi@lubelskie.pl
Dyrektor  Artur Habza
Z-ca Dyrektora  Krzysztof Bartuzi
Z-ca Dyrektora  Małgorzata Błaszczyk-Osik

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS)
ul. Czechowska 19, piętro 1
tel. 81 44 16 850, faks 81 44 16 853
e-mail: defs@lubelskie.pl
Dyrektor  Andrzej Kloc
Z-ca Dyrektora  Hubert Rząsowski
Z-ca Dyrektora  Rafał Sobiech

Departament Zdrowia i Polityki Społecznej
ul. Grottgera 4, piętro 4
tel. 81 44 16 510, faks 81 44 16 511
e-mail: zdrowie@lubelskie.pl
p.o. Dyrektora  Jerzy Kuliński
Z-ca Dyrektora  Michał Jedliński
Z-ca Dyrektora  Ewa Płocica-Poślednik

Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
ul. M. Curie-Skłodowskiej 3,
tel. 81 44 16 881
e-mail: wbwp@lubelskie.pl
Dyrektor  Edmund Bożeński
Z-ca Dyrektora  Mateusz Winiarski

Departament Promocji i Turystyki
ul. Grottgera 4, piętro 3
tel. 81 44 16 789, faks 81 44 16 790
e-mail: promocja@lubelskie.pl
Dyrektor  Dariusz Donica
Z-ca Dyrektora  Beata Biała-Wiejak

Biuro Pełnomocnika Marszałka ds. Ochrony Informacji Niejawnych
ul. Grottgera 4, piętro 1,
tel. 81 44 16 680, faks 81 44 16 649 
e-mail: janusz.wojtowicz@lubelskie.pl
Pełnomocnik  Janusz Wójtowicz

Biuro Geodezji
ul. Grottgera 4, parter
tel. 81 44 21 015, faks 81 44 21 015
e-mail: biurogeodezji@lubelskie.pl 

p.o. Geodety Województwa Lubelskiego  Joanna Łagoźny 


Regionalne Biuro Projektu
„Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi
na terenie Województwa Lubelskiego
wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania"
20-010 Lublin, ul. Graniczna 4, faks 81 5371638
e-mail: biuro.azbest@lubelskie.pl

Dyrektor  Grzegorz Taradyś

Regionalne Biuro Energii
ul. Grottgera 4, piętro 5
tel. 81 47 81 450, faks 81 47 81 410
e-mail: rbe@lubelskie.pl

Dyrektor  Henryk Smolarz

Filia Urzędu w Białej Podlaskiej
21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 14
tel. 83 343 58 44, faks 83 342 28 82
e-mail: biala@lubelskie.pl
Kierownik  Andrzej Marciniuk

Filia Urzędu w Chełmie
22-100 Chełm, Pl. Niepodległości 1
tel. 82 563 02 08, faks 82 563 02 08
e-mail: chelm@lubelskie.pl 
Kierownik  Marcin Łopacki

Filia Urzędu w Zamościu
22-400 Zamość, ul. Partyzantów 94
tel. 84 638 42 35, faks 84 639 31 34
e-mail: zamosc@lubelskie.pl
Kierownik  Aneta Najda

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /