img
01-12-2015
imieniny: Blanki, Edmunda, Eligiusza
zmień rozmiar czcionki A A A
img
Lubelskie Strona główna
img
img

Stypendia studenckie

Zmianie uległy dotychczasowe zasady przyznawania pomocy materialnej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, zgodnie z Uchwałą Nr XXXVII/606/2013 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie pomocy materialnej przyznawanej w formie stypendiów studentom zamieszkałym w województwie lubelskim, o stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego może ubiegać się osoba, która jest studentem oraz spełnia łącznie poniższe kryteria:
- zamieszkuje w województwie lubelskim,
- w roku ubiegania się o stypendium nie ukończyła 26 roku życia,
- złożyła wniosek o przyznanie stypendium,
- w terminie wynikającym z regulaminu studiów uczelni zaliczyła drugi rok studiów pierwszego stopnia lub kontynuuje naukę na studiach drugiego stopnia, rozpoczętych w terminie roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia.
- uzyskała średnią ocen uprawniającą do ubiegania się o stypendium rektora dla najlepszych studentów na macierzystej uczelni,
- w ostatnim roku akademickim przed złożeniem wniosku o stypendium legitymowała się osiągnięciami co najmniej w trzech rodzajach działalności określonych w §5 ww. uchwały.

Obecnie wnioski o Studenckie Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego należy składać w dniach od 14 do 31 stycznia (wg wcześniejszych zasad - od 1 do 14 stycznia). Rozszerzone zostały także rodzaje działalności, np. działalność popularnonaukowa czy studia międzyobszarowe zgodnie z którymi studenci wykazać się mogą osiągnięciami oraz wartość punktowa przyznawana za poszczególne osiągnięcia wymagane do otrzymania.

Treść uchwały Sejmiku Województwa Lubelskiego wraz z formularzem wniosku o przyznanie Studenckiego Stypendium Marszałka Województwa Lubelskiego dostępny jest na stronie Biuletynu Informacji Publicznej UMWL

http://www.umwl.bip.lubelskie.pl/index.php?id=692&p1=szczegoly&p2=684532

Wnioski o stypendium można składać osobiście w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Lubomelska 1-3, pok. 128 lub przesyłać listownie drogą pocztową na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin.

imgUrząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie

ul. Spokojna 4, 20-074 Lublin, tel. 81 44 16 600, faks 81 44 16 602
Redakcja serwisu - Departament Promocji i Turystyki UMWL 
/ Informacje o plikach cookies /