W_Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

W1_Wniosek o udostępnienie materiałów wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego *

* Wniosek W1 składamy w WODGiK wyłącznie w przypadku chęci zamówienia niestandardowych opracowań kartograficznych lub map tematycznych. Należy go złożył łącznie z wnioskiem W.

Wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym