Sztuka w Kazimierzu Dolnym

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym co roku przyciąga turystów nie tylko z kraju, ale również ze świata. Dzięki licznym ekspozycjom stałym, atrakcyjnym wystawom czasowym i różnorodnej ofercie wydarzeń odgrywa w regionie ważną rolę kulturotwórczą. Jednocześnie Muzeum stara się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom zwiedzających, dostosowując swoją ofertę do współczesnych standardów muzealniczych.

Misją Muzeum Nadwiślańskiego jest rozpoznać, ochronić i pokazać unikalne dziedzictwo kultury i sztuki, wpisane w przyrodę i historię Kazimierza Dolnego i jego okolic; przekonać, że ich różnorodność inspiruje twórczą postawę wobec rzeczywistości, pozwala znaleźć w niej przyjazne miejsce oraz zrozumieć własną tożsamość.

Muzeum Nadwiślańskie w Kazimierzu Dolnym posiada sześć Oddziałów zlokalizowanych w trzech miejscowościach. Cztery Oddziały znajdują się na terenie Kazimierza Dolnego:

  • Dom Kuncewiczów (ul. Małachowskiego 19),
  • Kamienica Celejowska (ul. Senatorska 11/13),
  • Oddział Przyrodniczy (ul. Puławska 54),
  • Muzeum Sztuki Złotniczej (Rynek 19).

Dwa pozostałe Oddziały to: Grodzisko Żmijowiska (gmina Wilków, 16 km od Kazimierza Dolnego) oraz Zamek w Janowcu (ul. Lubelska 20). 

Muzeum Nadwiślańskie to prężnie działająca instytucja kulturalna Samorządu Województwa Lubelskiego, która otrzyma łącznie 11,43 mln zł wsparcia w ramach dotacji z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz budżetu województwa. W ramach tej kwoty planowany jest remont konserwatorski i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach. Przewidziano remont Kamienicy Celejowskiej, Domu Kuncewiczów, Domu wójtowskiego z Modliborzyc, Spichlerza zbożowego (siedziba Oddziału Przyrodniczego), Dworu z Gościeradowa oraz ich otoczenia. Dodatkowo pieniądze zostaną przeznaczone na zastosowanie nowych technologii energooszczędnych oraz przystosowanie budynku do potrzeb osób z wybranymi niepełnosprawnościami (osoby niewidzące).