Pierwszy rok działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego

Minął rok działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Na posiedzeniu 24 stycznia 2017 r. podsumowano dotychczasową pracę Rady pod przewodnictwem Wiesławy Janczak. Nowym przewodniczącym, zgodnie z rotacyjną zasadą przewodniczenia, został Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele Rady Dialogu Społecznego: Henryka Bochniarz – Przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego, Zbigniew Żurek – Przewodniczący zespołu problemowego ds. rozwoju dialogu społecznego RDS, Grzegorz Baczewski – Dyrektor Departamentu Dialogu Społecznego i Stosunków Pracy – Sekretarz RDS oraz Katarzyna Łażewska – Dyrektor Biura RDS. Gość honorowy posiedzenia Henryka Bochniarz, wykazała duże uznanie dla pracy lubelskiej WRDS, oceniając ją jako jedną z najprężniej działających Rad zarówno pod względem ilości, jak i jakości wykonanej pracy. WRDS WL odbyła w ciągu roku 40 posiedzeń, przyjęła 11 stanowisk, 13 stanowisk zespołów roboczych, 3 opinie, 33 uchwały. Taki dorobek rocznej działalności plasuje WRDS WL w czołówce w Polsce. Obrona Górek Czechowskich, Pakt dla Lubelskiego Węgla, podjęty w celu ochrony przed restrukturyzacją lubelskiej kopalni w Bogdance- to tylko niektóre z sukcesów lubelskiej WRDS.

Uroczyste podziękowanie Przewodniczącej złożył Marszałek Województwa Lubelskiego, Wojewoda Lubelski oraz pozostali członkowie Rady. -Ten klimat, to zrozumienie, szacunek wszystkich stron dialogu w funkcjonowaniu naszej Rady bez polityki i podziałów, zawdzięczamy nam wszystkim, mimo różnicy zdań umieliśmy osiągnąć konsensus- powiedziała wzruszona Przewodnicząca WRDS. Złożyła także podziękowania Marszałkowi Województwa Lubelskiego, za wzorowe zorganizowanie pracy Biura WRDS oraz zapewnienie funkcjonowania Rady na najwyższym poziomie, pomimo ograniczonych środków z rządowej dotacji.

Członkowie WRDS przyjęli podczas posiedzenia Stanowisko Nr 1/2017, w sprawie emigracji zarobkowej pracowników wykonujących zawody medyczne, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubelskiego oraz Opinię Nr 1/2017 w sprawie nowelizacji ustawy o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego.

Marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski i przewodnicząca Rady Wiesława Janczak.

Marszałek województwa lubelskiego, Sławomir Sosnowski i przewodnicząca Rady Wiesława Janczak