Konkurs „Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!”

Zapraszamy do udziału w transgranicznym konkursie „Wspólnie zachowajmy dziedzictwo kulturowe!” Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, z okazji European Cooperation Day 2017. Wydarzenie dedykowane jest szkołom z obszaru objętego programem. Jego celem jest ukazanie kulturowej różnorodności i kreatywności młodzieży. Do wygrania wyjazd na Białoruś!

W konkursie mogą wziąć udział szkoły z głównych i przyległych regionów wsparcia z Polski, Białorusi i Ukrainy. Konkurs powstał w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020.  Poprzednie edycje cieszyły się dużym zainteresowaniem i były świetną okazją do zaprezentowania się, zabawy i poznania nowych przyjaciół oraz wzbogacenia wiedzy o swoich sąsiadach. 

Aby wziąć udział, szkoła powinna wybrać reprezentujący ją zespół, wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go do 11 maja (szkoły z Polski – na adres oddziału w Rzeszowie, szkoły z Białorusi – na adres oddziału w Brześciu, szkoły z Ukrainy – na adres oddziału we Lwowie). Na podstawie nadesłanych zgłoszeń zostanie wybranych 8 najlepszych zespołów z każdego kraju. Wybrane zespoły zostaną zaproszone do udziału w finale konkursu, który odbędzie się we wrześniu na Białorusi. Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatny transport, noclegi i wyżywienie na czas finału, a także pomoc w uzyskaniu wizy. 

Szczegółowe informacje

Facebook wydarzenia

do-pobraniaDO POBRANIA

Formularz zgłoszeniowy (pobierz)

Zasady udziału (pobierz)

Karta oceny (pobierz)

Kontakt: