Nowy Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej we Lwowie, Rafał Wolski był gościem Marszałka Sławomira Sosnowskiego.

Wizyta była okazją do omówienia bieżącej jak i przyszłej współpracy Województwa Lubelskiego z partnerskim Obwodem Lwowskim, a także zmian w regulacjach wizowych dla obywateli Ukrainy po 11 czerwca br.

Zmiany w ruchu wizowym to konsekwencja wejścia w życie nowelizacji rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE dotyczącego państw trzecich, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania zewnętrznej granicy UE. Od 11 czerwca br. obywatele Ukrainy posiadający ważny paszport biometryczny będą mogli spędzić w państwach Unii Europejskiej do 90 dni w trakcie każdego 180-dniowego okresu bez obowiązku posiadania wiz. Nadal jednak konieczne jest określenie celu i warunków planowanego pobytu a także posiadanie wymaganych środków finansowych oraz ubezpieczenia.

Istotnym punktem w kalendarzu wydarzeń organizowanych przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polski we Lwowie jest zaplanowany na początek września Polsko-Ukraiński „Festiwal Partnerstwa”. Celem obchodów jest uczczenie współpracy Lwowa i Obwodu Lwowskiego z polskimi partnerami, która jest doskonałym przykładem europejskiego dobrosąsiedztwa. W tym roku odbędzie się szósta edycja festiwalu.