Posiedzenie Stałych Zespołów Roboczych WRDS

„Emigracja zarobkowa na Lubelszczyźnie” to temat, który był przedmiotem obrad Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS  oraz Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS Województwa Lubelskiego. Posiedzenie odbyło się 8 grudnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

Posiedzenie poprowadziła Małgorzata Sokół – Przewodnicząca SZR ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych WRDS oraz Marek Chmielewski – Przewodniczący SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

Wsparcia merytorycznego członkom zespołów udzieliła Barbara Hasiec – członek Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej.

Kolejne posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Rynku Pracy, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego jest planowane na początku przyszłego roku.