Posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 18 września 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS. Zespół procedował w temacie – Funkcjonowania i Rozwoju COZL im. Św. Jana z Dukli. W posiedzeniu udział wzięli Arkadiusz Bratkowski – członek zarządu województwa lubelskiego, Bożena Lisowska – radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, członek Rady Społecznej COZL im. Św. Jana z Dukli, Jerzy Kuliński –  dyrektor COZL, Paweł Smajkiewicz –  zastępca dyrektora ds. inwestycyjnych COZL, Grzegorz Gomoła – zastępca dyrektora ds. finansowo – organizacyjnych COZL, Pani Edyta Sawicka – kierownik sekcji lecznictwa szpitalnego i świadczeń kontraktowych z Wydziału Świadczeń Opieki Zdrowotnej NFZ, Anna Sylwestrzak – przewodnicząca Rady Regionalnej Sekcji Służby Zdrowia NSZZ „Solidarność”, Beata Niemczyk – dyrektor wydziału finansów i certyfikacji Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Teresa Pazura – z-ca dyrektora wydziału Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, Monika Efir-Kowalska – doradca strony samorządowej. Członkowie zespołu wraz z zaproszonymi gośćmi za priorytetowe dla COZL uznali m in. konieczność zakończenia sporu zbiorowego oraz inwestycji rozbudowy Centrum. Dyskutowano także o aspektach prawnych związanych z bieżącym funkcjonowaniem placówki oraz o możliwych ścieżkach uzdrowienia sytuacji związanej z finansowaniem świadczeń medycznych poprzez m. in. zmianę podmiotu tworzącego.

galeriaGALERIA