Posiedzenie plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

W dniu 27 lutego w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczyła Przewodnicząca WRDS – Mirosława Gałan.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematu dotyczącego sytuacji domów pomocy społecznej.

Wsparcia obradom udzielili: Paweł Pikula – Starosta Lubelski, Przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Lubelskiego, Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW,  Antoni Rudnik – Dyrektor DPS im. św. Jana Pawła II w Lublinie, Andrzej Lis – Dyrektor DPS „Senior” w Różance,  Jolanta Kwiatek – Przewodnicząca Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” DPS Wygnanowice, Piotr Najda z Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „ Solidarność” DPS Krzesimów oraz Marzena Siek z Forum Związków Zawodowych.

Efektem pracy Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie Stanowiska Nr 1/2018 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie sytuacji domów pomocy społecznej, problemów kadrowych i wynagradzania oraz problemów finansowania i funkcjonowania domów pomocy społecznej, z uwzględnieniem specyfiki regionalnej.