Posiedzenie Plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem posiedzenia było m.in. „Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry”. Merytorycznego wsparcia obradom Rady udzielili: Pani Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty, Pani Anna Czechowska – Przewodnicząca Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie, Pan Robert Wójcik – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie oraz Pan Marek Białach – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Dyskusja zakończyła się decyzją o organizacji forum dyskusji na temat przyszłości kształcenia i rynku pracy przy udziale stron WRDS, Kuratorium Oświaty, środowisk naukowych oraz Rad Rynku Pracy.

W trakcie obrad podjęto także dyskusję na temat modernizacji linii kolejowej Warszawa – Dorohusk, komunikacji zastępczej oraz trudnościach w dojazdach z Lublina do stolicy w czasie inwestycji. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Lech Olszewski – Z-ca Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, Pan Wiesław Ogłoblin – Dyrektor Projektu – Zespół Projektu Unijnego Nr 1/3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Sylwester Dziadosz –  Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa UMWL. Po wysłuchaniu ekspertów i dyskusji uznano, iż na ten moment sytuacja jest stabilna, ale pozostanie monitorowana przez WRDS.

galeriaGALERIA

PROTOKÓŁ Z 29 CZERWCA 2017R

Zał. 1 Lista obecności -29.06.2017 r.

Zał. 2 Prezentacja- potrzeby rynku pracy

Zał.3a BAROMETR ZAWODÓW

Zał. 3b.CZYNNIKI AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ

Zał.3c ANALIZA BRANŻY TRANSPORT W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

Zał.3d. ANALIZA BRANŻY BUDOWLANEJ

Zał.3e LOSY ABSOLWENTÓW SZKÓŁ WYŻSZYCH

Zał. 3f. LOSY ABSOLWENTÓW SZKÓL WOJ. LUBELSKIEGO

Zał. 3h. LOSY ABSOLWENTÓW KOBIET PRACUJĄCYCH

Zał.3i MONITORING OFERT PRACY

Zał.3j. PROGNOZA ROZWOJU RYNKU PRACY

Zał.3k. Wykaz szkół zawodowych (2)