Posiedzenie Plenarne WRDS Województwa Lubelskiego

29 czerwca 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie, odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego.

Przedmiotem posiedzenia było m.in. „Omówienie propozycji WRDS w sprawie organizacji wojewódzkiego forum poświęconego problemom kształcenia, rynku pracy i braku wykwalifikowanej kadry”. Merytorycznego wsparcia obradom Rady udzielili: Pani Teresa Misiuk – Lubelska Kurator Oświaty, Pani Anna Czechowska – Przewodnicząca Miejskiej Rady Rynku Pracy w Lublinie, Pan Robert Wójcik – Przewodniczący Powiatowej Rady Rynku Pracy w Lublinie oraz Pan Marek Białach – Przewodniczący Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia w Lublinie. Dyskusja zakończyła się decyzją o organizacji forum dyskusji na temat przyszłości kształcenia i rynku pracy przy udziale stron WRDS, Kuratorium Oświaty, środowisk naukowych oraz Rad Rynku Pracy.

W trakcie obrad podjęto także dyskusję na temat modernizacji linii kolejowej Warszawa – Dorohusk, komunikacji zastępczej oraz trudnościach w dojazdach z Lublina do stolicy w czasie inwestycji. W posiedzeniu uczestniczyli zaproszeni goście: Pan Lech Olszewski – Z-ca Dyrektora PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Zakład Linii Kolejowych w Lublinie, Pan Wiesław Ogłoblin – Dyrektor Projektu – Zespół Projektu Unijnego Nr 1/3 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. oraz Pan Sylwester Dziadosz –  Departament Polityki Transportowej i Drogownictwa UMWL. Po wysłuchaniu ekspertów i dyskusji uznano, iż na ten moment sytuacja jest stabilna, ale pozostanie monitorowana przez WRDS.

galeriaGALERIA