Posiedzenie plenarne WRDS WL w dniu 28 marca 2018 r.

28 marca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego pod przewodnictwem Mirosławy Gałan. Tematami posiedzenia były: „Usunięcie z krajowego porządku prawnego prawa użytkowania wieczystego” oraz „Zmiany w Kodeksie Pracy- podsumowanie prac Komisji Kodyfikacyjnej”. WRDS WL wypracowała stanowiska w obu tematach.

Prócz członków WRDS w spotkaniu wzięli udział zaproszeni goście: Grzegorz Matysek- Dyrektor DORADCA sp. z  o.o.; Agnieszka Mochol- Dul- Zastępca Dyrektora Wydziału Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin oraz Radosław Kiciński- Dyrektor Departamentu Mienia i Inwestycji UMWL. W posiedzeniu udział wzięli również Agata Paul- doradca Business Centre Club oraz przedstawiciele Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie: Arkadiusz Cudnoch i Anita Pawelec. 

Podczas posiedzenia Przewodnicząca WRDS WL, Mirosława Gałan, przedstawiła również wyniki pierwszego spotkania Doraźnego Zespołu Roboczego ds. Regionalnej Koalicji na Rzecz Walki z Szarą Strefą.