27 kwietnia w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego WL, któremu przewodniczyła Mirosława Gałan. Tematami posiedzenia były: „Próba rozstrzygnięcia sporu w Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach” oraz „Efekty prac DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL”.

W posiedzeniu uczestniczyli członkowie WRDS WL oraz zaproszeni goście: Lech Dębczak – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie; Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej LUW; Wojciech Pogodziński – Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach; Antoni Rudnik – Stowarzyszenie Organizatorów Pomocy Społecznej w Lublinie; Adam Zaniewicz – Przewodniczący Komisji Zakładowej WZZ „Sierpień ‘80” w DPS w Ryżkach, Stanisław Kiszczak – Członek DZR ds. regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL z ramienia FZZ; Artur Krukowski – Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie oraz Grzegorz Matysek – Dyrektor Biura Doradztwa Podatkowego DORADCA Sp. z o.o.

Podczas spotkania Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego przedstawiła efekty dotychczasowej pracy odnośnie omawianych tematów oraz wypracowała stanowiska. Ponadto przyjęto projekt listu otwartego oraz projekt aktu koalicyjnego, które przygotował DZR ds. Regionalnej Koalicji w Walce z Szarą Strefą WRDS WL.