Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 4 października 2017 r. w siedzibie UMWL  odbyło się posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Tematami posiedzenia były: „Funkcjonowanie i rozwój COZL im. św. Jana z Dukli” oraz „Perspektywa finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego”.
W pierwszym temacie obradom przewodniczyła Wiceprzewodnicząca WRDS Województwa Lubelskiego – Wiesława Janczak, w pozostałych punktach porządku obrad posiedzeniu przewodniczył Sławomir Sosnowski – Przewodniczący WRDS Województwa Lubelskiego, Marszałek Województwa Lubelskiego.

W posiedzeniu udział wzięli Arkadiusz Bratkowski – Członek Zarządu Województwa Lubelskiego, Marek Kos – Przewodniczący Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego, Przewodniczący  Rady Społecznej COZL im. św. Jana z Dukli, Bożena Lisowska – Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego, członek Rady Społecznej COZL im. św. Jana z Dukli, Jerzy Kuliński –  Dyrektor COZL,  Grzegorz Gomoła – Zastępca Dyrektora ds. Finansowo – Organizacyjnych COZL, Karol Tarkowski  Dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Ewa Dudziak – Dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej UMWL, Łukasz Semeniuk– Przewodniczący Konwentu Szpitali Powiatowych Województwa Lubelskiego, prof. Andrzej Nowakowski – doradca NSZZ „Solidarność”, Dawid Pyzik – doradca NSZZ „Solidarność”, Justyna Horbowska– członek SZR ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS.

Posiedzenie Rady poprzedzone było spotkaniami Stałego Zespołu Roboczego ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia WRDS, który w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane informacje  opracował merytoryczne stanowiska.

Efektem prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie:

  1. Stanowiska Nr 9/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 4 października 2017 r. w sprawie funkcjonowania i rozwoju Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli,
  2. Stanowiska Nr 10/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 4 października 2017 r.  w sprawie perspektywy finansowania świadczeń medycznych w ochronie zdrowia województwa lubelskiego.