Posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego

W dniu 29 sierpnia 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego odbyło się posiedzenie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Obradom przewodniczył Przewodniczący WRDS – Pan Sławomir Sosnowski.

Przedmiotem posiedzenia było omówienie tematu dot. szarej strefy oraz zagadnień związanych z oceną skutków wdrażania ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne. Wsparcia obradom udzielili: Pan  Włodzimierz Biaduń- Okręgowy Inspektor Pracy w Lublinie, Pan Artur Krukowski- Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, Pan Jacek Stefaniuk – Inspektor Kontroli Wydział Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Pan Andrzej Ryl – Przewodniczący SZR ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS, Pani prof. dr hab. n. farm. Ewa Poleszak – Konsultant Wojewódzki w dziedzinie Farmacji Aptecznej oraz Pan Tomasz Barszcz- Prezes Lubelskiej  Okręgowej Izby Aptekarskiej.

Posiedzenie Rady poprzedzone było spotkaniami zespołów roboczych, które w oparciu o przedstawione materiały i uzyskane informacje, opracowały merytoryczne stanowiska.

Efektem prac Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego było przyjęcie:

  1. Stanowiska Nr 7/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie efektów działań w zakresie walki z szarą strefą w skali kraju i w województwie lubelskim
  2. Stanowiska Nr 8/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie monitorowania wdrażania ustawy o zmianie ustawy prawo farmaceutyczne z dnia 7 kwietnia 2017 r. oraz ocena jej wpływu na zdrowie publiczne.
  3. Uchwały Nr 6/2017 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego z dnia 29 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 6/2016 Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego w sprawie składu Stałego Zespołu Roboczego ds. Infrastruktury i Transportu WRDS.