Drugi rok działalności WRDS Województwa Lubelskiego

Minął drugi rok działalności Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego. Na posiedzeniu plenarnym, które odbyło się 18 stycznia podsumowano dotychczasową pacę Rady pod przewodnictwem Sławomira Sosnowskiego, Marszałka Województwa Lubelskiego.

W związku ze zmianą przewodnictwa członkowie Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego Województwa Lubelskiego uroczyście podziękowali Sławomirowi Sosnowskiemu, Marszałkowi Województwa Lubelskiego za wykonaną pracę. Nową przewodniczącą, zgodnie z rotacyjną zasadą przewodniczenia, została reprezentująca stronę pracodawców- Mirosława Gałan- Wiceprezes Business Centre Club, Kanclerz Loży Lubelskiej.

W trakcie obrad podjęto dyskusję na temat: „ Roli MMŚP w budowaniu gospodarki na Lubelszczyźnie”, „ Braku jasno określonej polityki rządu w obszarze kierunków rozwoju i wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz wykorzystanie środków przeznaczonych na ten cel z programów regionalnych”, a także  „Oceny skuteczności realizacji ustawy o obrocie ziemią rolną w województwie lubelskim”.

Wsparcia obradom udzielili zaproszenie goście : Andrzej Ryl- Przewodniczący Stałego Zespołu Roboczego ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości WRDS Województwa Lubelskiego, Sławomir Dziaduch – kierownik Lubelskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Dorota Skwarek- Zastępca Dyrektora Departamentu Gospodarki i Współpracy Zagranicznej UMWL,  Marceli Niezgoda – Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości, Kajetan Kościk z Oddziału Realizacji Projektów Regionalnego Biura Energii UMWL, Marcin Czyżak – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UMWL, Andrzej Danilkiewicz- Dyrektor Biura pozyskiwania funduszy zewnętrznych PGE Dystrybucja S.A. oraz Kazimierz Choma – Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Lublinie.