13 marca 2017 r. Posiedzenia wszystkich komisji będą miały miejsce w siedzibie UMWL, przy ul. A. Grottgera 4 w Lublinie

 •  Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.00, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
 •  Komisja Edukacji, Kultury i Sportu, godz. 8.30, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
 •  Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 9.00, sala konferencyjna 269
  porządek obrad
 • Komisja Budżetowa, godz. 9.30, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
 • Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 10.00, pok. nr 035
  porządek obrad
 • Komisja Rewizyjna, godz. 10.00, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
 • Komisja Ochrony Zdriowia i Rodziny, godz. 10.30, sala konferencyjna 063 A
  porządek obrad