25 kwietnia 2017

 •  Komisja Samorządowa i Bezpieczeństwa Publicznego, godz. 14.00, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad

28 kwietnia 2017

 •  Komisja Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki, godz. 8.00, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
 • Komisja Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska, godz. 8.30, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
 •  Komisja Budżetowa, godz. 8.30, sala konferencyjna 371A
  porządek obrad
 •  Komisja Ochrony Zdrowia i Rodziny, godz. 9.00, sala konferencyjna 063A
  porządek obrad
   Komisja Polityki Społecznej i Równego Traktowania, godz. 9.30, sala 035
 • porządek obrad