27 czerwca 2018 r.

♦ Komisja Doraźna do spraw Młodzieży, godz. 11.00, sala I.6 Inkubatora Technologicznego  LPNT, przy ul. Dobrzańskiego 1 w Lublinie
porządek obrad