ASF w Lubelskiem znów atakuje

Tylko w tym miesiącu stwierdzono dziewięć nowych ognisk afrykańskiego pomoru świń (ASF) w Polsce, w tym aż sześć w województwie lubelskim (wszystkie w powiecie bialskim). Obszar zapowietrzony, na którym obowiązują specjalne procedury, obejmuje obecnie tereny w promieniu 3 km wokół ognisk choroby w gminach: Janów Podlaski, Konstantynów oraz Leśna Podlaska.

Strefa ta została wprowadzona najnowszym rozporządzeniem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej z 13 czerwca br. Dodatkowo wyznacza ono obszar zagrożony wystąpieniem chorobą w promieniu 7 km poza obszar zapowietrzony. Szczegółowy przebieg granic obu obszarów można znaleźć w § 1 rozporządzenia.

Ujawnione w tym roku na terenie województwa lubelskiego ogniska dotyczą:

 • 8 świń w gm. Biała Podlaska (dwudzieste piąte w kolejności wystąpienia ognisko ASF u świń),
 • 11 świń, w gm. Janów Podlaski (ognisko dwudzieste szóste),
 • 14 świń w gm. Leśna Podlaska (ognisko dwudzieste ósme),
 • 3 świń w gm. Konstantynów (ognisko dwudzieste dziewiąte),
 • 6 świń w gm. Leśna Podlaska (ognisko trzydzieste),
 • 11 świń w gm. Leśna Podlaska (ognisko trzydzieste pierwsze).

– Problem polega na tym, że nie wyciągamy wniosków z wydarzeń z zeszłego roku. Znamienne jest to, że wszystkie ogniska ASF wystąpiły w stadach liczących co najwyżej po kilkanaście zwierząt. Większość z nich odnotowaliśmy w miejscach, gdzie w ogóle nie powinno być świń – powiedział portalowi „Farmer.pl” prof. Zygmunt Pejsak z Państwowego Instytutu Weterynaryjnego w Puławach.

Naukowiec z PIW uważa, że gdyby w Polsce było egzekwowane prawo i były zamykane wszystkie gospodarstwa nieprzestrzegające zasad bioasekuracji, prawdopodobnie dziś nie byłoby problemu.

Co zatem powinni robić hodowcy trzody chlewnej prosperujący na wyznaczonych w powiecie bialskim obszarach: zapowietrzonym i zagrożonym? Mowa o tym w najnowszym rozporządzeniu.

Na obszarze zapowietrzonym zakazuje się m.in.:

 • wywożenia świń z gospodarstw, przywożenia lub wywożenia zwierząt innych niż świnie, a także rozrzucania ściółki oraz nawozu naturalnego pochodzącego od świń – bez zgody powiatowego lekarza weterynarii;
 • transportu świń po drogach publicznych lub prywatnych;
 • organizowania targów, wystaw zwierząt oraz polowań zbiorowych i odłowów zwierząt;
 • organizowania widowisk, zgromadzeń i pochodów.

Na obszarze tym nakazuje się m.in.:

 • oczyszczenie, odkażenie, a jeżeli jest to konieczne, także dezynsekcję środków transportu oraz sprzętu używanego do transportu: zwierząt, tusz, pasz, nawozów naturalnych, przedmiotów, które mogą spowodować szerzenie choroby;
 • zachowanie zasad higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się choroby;
 • umieszczenie przed wszystkimi obiektami, w których przetrzymywane są świnie, mat dezynfekcyjnych nawilżonych środkiem dezynfekcyjnym wskazanym przez powiatowego lekarza weterynarii i utrzymywanie ich w stanie wilgotnym, oraz naczyń ze środkiem do dezynfekcji rąk;
 • pozostawianie po zakończeniu pracy ze świniami odzieży i obuwia ochronnego w pomieszczeniu.

Oddzielny katalog nakazów i zakazów obowiązuje na obszarze zagrożonym. Obostrzenia te obowiązują wszystkich mieszkańców oraz osoby przebywające czasowo na wymienionych obszarach.

Najnowsze informacje nt. występowania ASF w Polsce i województwie lubelskim znajdują się na stronach internetowych: Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii – wiw.lublin.pl, a także Głównego Inspektoratu Weterynarii – wetgiw.gov.pl. Aktualizowana przez GIW mapa ognisk dostępna jest tutaj.

do-pobraniaDO POBRANIA